Dystrybucje dla członków LLC Vs. Dywidendy

Udziałowcy w spółce mają wiele cech wspólnych z członkami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Każda grupa kontroluje udziały własnościowe w swoich firmach. Jako właściciele, zarówno członkowie LLC, jak i udziałowcy korporacyjni mają prawo do części zysków spółki. Jednak te dwie struktury organizacyjne zajmują się dystrybucją tych zysków za pomocą różnych metod. Ponadto każda metoda ma swój własny zestaw przepisów podatkowych.

Dywidendy akcjonariuszy

Akcjonariusze korporacyjni zazwyczaj osiągają przychody ze wzrostu ceny akcji ze względu na większą wydajność spółki. Kiedy jednak korporacja osiąga wyjątkowo zyskowny rok lub zgromadziła dużą ilość gotówki, zarząd spółki może głosować nad tym, czy wypłacić dywidendę swoim akcjonariuszom. Akcjonariusze akcji uprzywilejowanych otrzymują dywidendy przed akcjonariuszami posiadającymi akcje zwykłe, ale akcjonariusze zwykli mogą skorzystać z opcji zakupu akcji uprzywilejowanych.

Dystrybucje członków LLC

Członkowie spółek typu LLC kupują udziały w swoich spółkach, a nie akcje zwykłe lub uprzywilejowane. Te odsetki uprawniają członków do udziału w zyskach LLC. Udziały członków w zyskach są często proporcjonalne do ich udziałów w spółce. Umowa operacyjna, na której opiera się LLC, określa kiedy i w jaki sposób członkowie otrzymują swoje wypłaty. Członkowie nie mogą wymagać, aby LLC dystrybuował swoje zyski, ale są oni uprawnieni do swoich udziałów, gdy zyski te stają się dostępne.

Dywidendy i podatki

Zwykłe dywidendy na akcje podlegają opodatkowaniu według tej samej stawki, co standardowy dochód. Dywidendy dla uprawnionych akcjonariuszy kwalifikują się jednak do opodatkowania według długoterminowej stawki podatku od zysków kapitałowych. Według Internal Revenue Service, wspólny akcjonariusz musi posiadać akcje przez co najmniej 60 dni "w okresie 121 dni, który rozpoczyna się 60 dni przed datą dywidendy", aby kwalifikować się do stawki podatku od zysków kapitałowych. Preferowani akcjonariusze musieli posiadać akcje przez co najmniej 90 dni "w okresie 181 dni, który rozpoczyna się na 90 dni przed datą dywidendy, jeżeli dywidendy przypadają na okresy przekraczające 366 dni", aby się zakwalifikować.

Dystrybucje i podatki

W przeciwieństwie do korporacji, LLC nie są uważane za odrębny podmiot podatkowy. Podmiot LLC jest agencją typu "pass-through", która przekazuje dochód z działalności gospodarczej firmie na poszczególnych jej członków. Członkowie LLC są odpowiedzialni za płacenie własnych podatków dochodowych od ich procentowego udziału w przychodach spółki.

Popularne Wiadomości