Czy stwierdzenia dotyczące wzroku i opisy misji poprawiają wydajność?

Oświadczenia misji i wizji nie mają być wyłącznie posiadaczami przestrzeni kosmicznej. Wyrażają one zasady biznesowe organizacji i cel jej działalności oraz zapewniają ramy dla podtrzymania działalności biznesowej. Zarówno organizacje non-profit, jak i for-profit mają je, ale jest to proaktywne podejście, które zapewnia, że ​​misja i wizja inspirują pracowników do osiągania wysokiej oceny wydajności, niezależnie od tego, czy firma prowadzi działalność zarobkową.

Co mieli na myśli

Organizacje zazwyczaj publikują swoje misje i wizje na swoich stronach internetowych i papierze firmowym oraz w broszurach firmowych i podręcznikach dla pracowników. Misja organizacji non-profit jest zwykle potwierdzana przez pracę organizacji. Na przykład strona internetowa firmy Harvesters wyraźnie określa swoją misję: "Aby nakarmić głodnych ludzi dzisiaj i pracować, by jutro zakończyć głód". Jednak misja podmiotu nastawionego na zysk może zostać przyćmiona przez cel, jakim jest zarobienie pieniędzy lub podniesienie ceny akcji spółki. Dlatego rozsądne jest zbadanie, czym naprawdę jest misja i dlaczego istnieje przed pomiarem jej wpływu na wydajność pracownika lub organizację.

Nawiązywanie połączenia

Faktyczne połączenie misji organizacyjnej i wizji z wynikami pracowników może być największym wyzwaniem dla pracodawców. W artykule "Forbes" z listopada 2013 r. Zatytułowanym "Misja 3 sposobów, w jakie Twoja firma może stać się Twoim najlepszym narzędziem zaangażowania pracowników", Larry Myler, konsultant ds. Strategii biznesowej w Salt Lake City, zaleca trzy kroki. Mówi, że koncentruje się na produkcie, a nie na procesie; zapewnienie, że pracownicy znają zalety i wady wykonywania pracy, a nie wykonywania swojej pracy; i przypominanie pracownikom, ile ich cenią, są kluczem do stworzenia tego niezwykle ważnego związku między deklaracjami misji i wizji a wynikami pracowników.

W jaki sposób pracownicy poznają misję

Zanim misja i wizja organizacji mogą wpłynąć na wydajność pracownika, pracownicy muszą przyjąć wartości organizacyjne, aby również oni postrzegali misję swojego pracodawcy jako integralną część firmy. Samo opublikowanie przyjemnego akapitu w podręczniku dla pracowników niekoniecznie oznacza, że ​​nowy pracownik natychmiast chwyta się misji firmy. Pracownicy muszą przejąć odpowiedzialność za misję, jak gdyby była to część ich opisu stanowiska pracy - ułatwia to wypełnianie misji organizacji w każdym aspekcie ich obowiązków. Misja i wizja pracodawcy mogą łatwo wpłynąć na wydajność, gdy staną się częścią standardów wydajności. Aby zmierzyć, w jaki sposób wydajność pracownika wpływa na misję i wizję, misja i wizja firmy powinna być określona ilościowo zgodnie ze standardami lub oczekiwaniami pracownika.

Najpierw klienci

Misją wielu organizacji jest "stawianie klientów na pierwszym miejscu". Są dumni z wysokiej jakości obsługi klienta i przyrzekają, że klienci są dla nich najważniejszym priorytetem. To, czy misja ta zwiększa wydajność pracownika, jest stosunkowo łatwe do zmierzenia. Dzięki szkoleniom w miejscu pracy, mentoringowi i doświadczeniu zawodowemu, pracownik bez szkolenia z obsługi klienta ostatecznie dowie się, że zaspokajanie potrzeb klienta ma kluczowe znaczenie dla sukcesu organizacji. Pracownik dowiaduje się również, że jeśli nie spełni potrzeb klienta, najprawdopodobniej otrzyma ostrzeżenie lub postępowanie dyscyplinarne oparte na jej niepowodzeniu, spełniającym oczekiwania pracodawcy. W takim przypadku osiągnięcie wysokich wyników zależy od zrozumienia misji firmy i uwzględnienia jej w każdym aspekcie obowiązków służbowych.

Patrząc na stronę Flip

Usuń z równania deklaracje misji i wizji organizacji i mogą pojawić się tragiczne konsekwencje lub, co najmniej, siła robocza zagubiona i pozbawiona rzeczywistego kierunku. W rzeczywistości są firmy, które nie poświęcają czasu na skonstruowanie tego, co jest prawdziwym celem ich działalności. Pracownicy, którzy pracują dla tych firm, mogą bardzo dobrze wykonywać swoje obowiązki zawodowe zgodnie z opisem lub standardami ustalonymi przez ich przełożonych. Ale mogą też brakować podstawowych powodów, dla których wykonują pracę, do której zostali zatrudnieni. Dlatego, gdy firma realizuje swoją misję i wizję - a gdy pracownicy przyjmują tę misję i wizję - cel może wzmocnić powód, dla którego zostali zatrudnieni, a tym samym poprawić ich wydajność pracy.

Popularne Wiadomości