Relacje pracownicze i zasady dotyczące otwartych drzwi

Utrzymywanie pozytywnych relacji z pracownikami jest trudne bez polityk w miejscu pracy, które zachęcają do otwartej i szczerej komunikacji między pracownikami na wszystkich poziomach w organizacji. Polityka otwartych drzwi, która sprzyja wzajemnemu szacunkowi i uwzględnieniu w miejscu pracy, leży u podstaw pomyślnych relacji pracodawca-pracownik. IBM utrzymuje rzekomo dziadka korporacyjnej polityki otwartych drzwi od 1920 roku, powiedział, aby wspierać komunikację od pracowników linii frontu aż do prezesa IBM zarządu.

Omówienie stosunków pracowniczych

Dział zasobów ludzkich działu kadr zarządza praktycznie każdym aspektem relacji pracodawca-pracownik. W dużych organizacjach obawy dotyczące warunków pracy, relacji ze współpracownikami i przełożonymi oraz pytań dotyczących systemu zarządzania wydajnością firmy są zwykle kierowane do specjalisty ds. Relacji z pracownikami. W małych firmach menedżer zasobów ludzkich lub menedżer wyższego szczebla zwykle zajmuje się kwestiami związanymi z relacjami z pracownikami. Ponieważ pracodawcy mają obowiązek zapewnienia bezpiecznego i produktywnego miejsca pracy, utrzymanie polityki otwartych drzwi jest kluczowym elementem w relacjach z pracownikami i wymaga od kogoś, kto ma nad nim władzę.

Definicja zasad otwartych drzwi

Wielu pracodawców stosuje zasady otwartych drzwi na swoich stronach internetowych iw komunikacji z pracownikami; jednak wzmocnienie relacji pracodawca-pracownik wymaga znacznie więcej niż po prostu stwierdzenia, że ​​istnieje polityka otwartych drzwi. Konieczne jest zobowiązanie do szczerej komunikacji między pracownikami a kierownictwem. Dosłowna interpretacja polityki otwartych drzwi oznacza - poza oczywistymi, zamkniętymi konferencjami itp. - że pracownicy mają swobodę wejścia do biura prezesa firmy w celu omówienia kwestii miejsca pracy.

Relacje pracownicze i polityka otwartych drzwi

Program stosunków pracowniczych bez polityki otwartych drzwi jest nieefektywny, a organizacja z nieefektywnym programem relacji pracowniczych stanowi podstawę konfliktu i stagnacji, niechętnej siły roboczej. Ustanowienie poziomu komfortu wśród pracowników jest pierwszym krokiem do zapewnienia, że ​​kierownictwo firmy lub personel działu zasobów ludzkich identyfikuje i rozwiązuje problemy w miejscu pracy. W organizacjach, w których pracownicy swobodnie dzielą się swoimi problemami, polityka otwartych drzwi zachęca również do podejścia bez strachu. Pracownicy muszą mieć możliwość wyrażania obaw, sugestii i pomysłów bez obawy o zemstę i bez ograniczeń dotyczących dostępu do menedżerów firmy.

Wsparcie zarządzania

Polityka otwartych drzwi wymaga przywódców, którzy są otwarci, otwarci i zainteresowani utrzymaniem pozytywnych stosunków roboczych. Przełożeni i menedżerowie z mentalnością "to nie moja praca" nie funkcjonują dobrze w firmach, w których polityka otwartych drzwi oznacza, że ​​pracownicy mogą dzielić się swoimi problemami z każdym członkiem zarządu. Właśnie dlatego szkolenie w zakresie przywództwa jest ważne.

Szkolenie liderów

Rodzaj szkolenia przywództwa, który jest najbardziej korzystny dla małych firm prowadzących politykę otwartych drzwi, zaczyna się od podstaw uczciwych praktyk zatrudnienia, takich jak prawo pracy i zatrudnienia. Doświadczeniowe uczenie się lub odgrywanie ról jest również pomocne w nauczaniu kierowników, jak rozwiązywać problemy z relacjami z pracownikami. Doświadczeni menedżerowie lub pracownicy zajmujący się zasobami ludzkimi wyjaśniają przełożonym i menedżerom, jak słuchać problemów pracowników i postępować zgodnie z krokami, aby rozwiązać problemy.

Szkolenie w zakresie przywództwa podkreśla znaczenie zdobywania zaufania i pewności pracowników. Te cele zarządzania służą dobrze pracodawcom w budowaniu skutecznego programu relacji z pracownikami. Biorąc to pod uwagę, liderzy, którzy mogą rozsądnie rozwiązywać problemy dotyczące stosunków pracowniczych poprzez politykę otwartych drzwi, mają zasadnicze znaczenie dla wzmocnienia relacji pracodawca-pracownik. Wzmocnienie tego związku opłaca się pod względem produktywności, rentowności i reputacji biznesowej.

Popularne Wiadomości