Czynniki wpływające na strategiczne stosunki pracownicze

Tematyka relacji pracowniczych - znana również jako relacje przemysłowe - obejmuje relacje między pracownikami a pracodawcami. Stosunki pracownicze zależą od szeregu czynników, które mają wpływ na strategiczną równowagę między pracą a zarządzaniem. Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z kluczowych czynników wpływających na relacje z pracownikami, aby osiągnąć właściwą równowagę.

Związki

Związki zawodowe i związki zawodowe znacząco wpływają na relacje z pracownikami. Po ustanowieniu związku zawodowego pracownicy nie negocjują w imieniu własnym. Zamiast tego, przedstawiciele związkowi targują się dla nich. Związki mogą być źródłem wzmocnienia pracowników, ponieważ pracownicy związkowi mogą mieć poczucie, że mają wspólny cel. Ponadto związki zapewniają arbitraż sporów pracowniczych i procedur skargowych.

Porozumiewanie się

Komunikacja jest kluczowym czynnikiem wpływającym na relacje z pracownikami. Pracownicy, którzy czują, że mogą wysuwać zarzuty i być wysłuchani, zwykle mają wyższe morale. Skuteczna komunikacja w miejscu pracy polega na informowaniu pracowników o oczekiwaniach dotyczących wydajności i utrzymywaniu ich na bieżąco z wszelkimi zmianami w polityce firmy lub procedurach, które mogą na nie wpływać. Otwarta komunikacja, taka jak comiesięczne spotkania lub cotygodniowe notatki, pomaga w ostrzeganiu kierownictwa o problemach w miejscu pracy, zanim problemy te zaczną wpływać na morale.

Kultura firmy

Każda firma lub korporacja ma swoją własną kulturę. Kultura firmy obejmuje wiele rzeczy, z których nie najmniej ważne jest to, w jaki sposób menedżerowie odnoszą się do pracowników. Kultura firmy często dyktuje sposób traktowania pracowników. Na przykład kultura firmy, która kładzie nacisk na karę za nagrodę, zwykle tworzy atmosferę strachu i niskiego morale. Kultura firmy, która obejmuje unikalne cechy pracowników i podkreśla nagrodę, ma tendencję do poprawy relacji między zarządzaniem a pracą.

Wynagrodzenie

Płace są istotnym czynnikiem wpływającym na strategiczne relacje z pracownikami. Gdy firma zapewnia pracownikom płacę standardową w branży - lub płace przekraczające standardy branżowe - relacje między pracownikami zwykle przebiegają sprawniej. Korzyści i premie wpływają również na relacje z pracownikami, ponieważ sprawiają, że pracownicy czują się doceniani i ceniani.

Popularne Wiadomości