Wspieranie kreatywności poprzez rozpoznawanie pracowników

Kiedy pracownicy czują, że są cennymi aktywami w twojej organizacji, mają większe szanse na satysfakcję z pracy i lepsze ogólne morale. Rozpoznaj innowacyjne działania i zachęć pracowników do myślenia poza strefami komfortu. W niewielkim, zgrabnym środowisku, uznanie pracowników, którzy kreatywnie się podnoszą, może zaowocować dynamicznym nowym podejściem do wydajności w miejscu pracy.

Kreatywna burza mózgów

Zaangażuj wszystkie działy w kreatywne burze mózgów. Profesjonaliści często żywią się kreatywnością swoich kolegów, a łączenie osób o różnych perspektywach i doświadczeniach może wywołać szeroką kreatywność. Zaproszenie wkładu ze wszystkich działów w kreatywne burze mózgów i uznanie wkładu również promuje dynamikę grupy i pokazuje pracownikom, że ich myśli, opinie i pomysły są cenione. To może zbudować poczucie koleżeństwa w małej operacji.

Konkursy kreatywne

Organizuj konkursy kreatywne w swoim miejscu pracy i poznaj wysiłki wszystkich współpracowników. Poproś o informacje na temat brandingu, przesyłania wiadomości, wykorzystania kolorów, projektowania logo lub innych twórczych przedsięwzięć, które podejmuje Twoja organizacja. Pozwolić pracownikom na przedstawienie swoich pomysłów na nowe podejścia i szukanie pozytywnych rzeczy, które mogą zabrać ze składek. Gdy wkład pracownika jest dalej rozwijany i skutkuje uznaniem lub zwiększeniem zarobków dla firmy, podaj kredyt tam, gdzie jest należny i rozpoznaj pracownika. Opracuj pożądany program nagród kreatywności i zaprezentuj współpracowników na spotkaniu personelu lub zarządu.

Zaproś innowacje

Zachęcaj pracowników do myślenia nieszablonowego przy ustalaniu celów osobistych i zawodowych. W małym środowisku pracy często jest więcej miejsca na kreatywność niż w dużej, wielopoziomowej korporacji, więc wykorzystaj wzajemną znajomość pracowników. Stwórz politykę otwartych drzwi i zaproś nowe, kreatywne i innowacyjne pomysły od swoich pracowników. Uznania ważności wysiłków poprzez dostarczanie pozytywnych opinii. Kiedy przeprowadzasz przeglądy wyników, dołącz kategorię kreatywności i zanotuj, jakie wysiłki podjął pracownik na tej arenie. Daj namacalne nagrody i poznaj nowych pracowników dzięki kreatywnym pomysłom dzięki bonusom gotówkowym, dodatkowym dniom urlopowym lub elastycznemu harmonogramowi pracy.

Przekazać opinię

Pomóż pracownikom rozwijać kreatywność, udzielając konstruktywnych informacji zwrotnych. Oferuj zindywidualizowane, skoncentrowane na pracownikach możliwości rozwoju zawodowego i wzbogacania, które koncentrują się na kreatywnym myśleniu i innowacyjnych technikach rozwiązywania problemów. Zachęć dynamikę grupy, w której zespoły wewnętrzne współpracują, aby kreatywnie podejść do planowania projektu lub w inny sposób opracować nowe koncepcje i podejścia. Dajmy pracownikom swobodę i swobodę, aby wypróbować nowe pomysły i rozpoznać ich wysiłki, nawet jeśli nie osiągną pełnego rezultatu.

Zaproś dane wejściowe

Zaangażuj swoich pracowników w opracowywanie programów uznawania, które zachęcają do kreatywności. Dostaniesz wpisowe do koncepcji, a także uzyskasz wnikliwą informację zwrotną o tym, co motywuje twoich pracowników. Dajesz także pracownikom poczucie własności w sukcesie Twojej małej firmy. Powtarzaj okresowo swoje programy motywacyjne i zasięgaj opinii, aby zmotywować i zaangażować pracowników.

Popularne Wiadomości