Jak rysować penetrację rynku

Penetracja rynku mierzy, ile potencjalnego rynku klienta firma wykorzystuje jako klienci. Wysoki procent penetracji rynku oznacza, że ​​firma radzi sobie dobrze z dotarciem do wszystkich potencjalnych klientów. Możesz zdefiniować "rynek", jakkolwiek chcesz, obliczając penetrację rynku. Na przykład, jeśli Twoja firma działa tylko w Alabamie, nie ma sensu obliczać penetracji rynku w całym hrabstwie. Im bardziej ustalone jest przedsiębiorstwo, tym zwykle wyższy wskaźnik penetracji rynku.

1.

Oszacuj całkowitą liczbę potencjalnych klientów Twojego produktu. Na przykład, jeśli jesteś ogólnokrajową firmą sprzedającą telewizory, możesz oszacować, że masz potencjalną bazę 200 milionów ludzi.

2.

Podziel liczbę rzeczywistych klientów według całkowitej liczby potencjalnych klientów, aby znaleźć wskaźnik penetracji rynku. Na przykład, jeśli telewizja ma 190 milionów klientów, podziel się 190 milionów na 200 milionów, aby uzyskać 0, 95 klienta na potencjalnego klienta.

3.

Pomnóż tempo penetracji rynku przez 100, aby znaleźć procent penetracji rynku. Kończąc ten przykład, pomnóż 0, 95 na 100, aby odkryć, że penetrowałeś 95 procent rynku.

Popularne Wiadomości