Jak pisać zasady non-profit

Organizacja non-profit musi zdefiniować swoją organizację za pomocą pisemnych przepisów, zgodnie z przepisami stanowymi, federalnymi i wewnętrznymi urzędami skarbowymi. Musisz napisać regulamin, informuje Free Management Library, internetowy zestaw narzędzi dla zarządów, aby określić wewnętrzne operacje, w tym członkostwo zarządu, procedury głosowania i wynagrodzenia członków zarządu. Musisz też podać wszystkie szczegóły dotyczące działania organizacji non-profit.

1.

Organizuj regulaminy zgodnie z artykułami. Utwórz na przykład "Artykuł I: Organizacja" i artykuł II: Rada Dyrektorów. "

2.

Opisz nazwę organizacji non-profit i jej pieczęć. Ustal, jaki głos musi wystąpić, jeśli organizacja non-profit zdecyduje się zmienić jej nazwę. Na przykład członkostwo może wymagać głosowania, aby zmienić nazwę.

3.

Ustal minimalną i maksymalną liczbę członków, którzy będą służyć na forum organizacji non-profit. Przestrzegaj prawa stanowego w tym obszarze. W Teksasie na przykład minimum trzech członków zarządu, jeśli zarząd zarządza korporacją, określa sekretarz stanu.

4.

Podaj szczegóły dotyczące rady dyrektorów organizacji non-profit. Wymień tytuły dyrektorów, w tym opisy pozycji. Na przykład, organizacja non-profit może składać się z prezesa, sekretarza i urzędnika finansowego. Opisz obowiązki każdego członka zarządu.

5.

Zdefiniuj, co organizacja non-profit oznacza przez "członków". Dodaj informacje o prawach tych członków. Na przykład kościół może definiować członków jako osoby, które uczestniczą w nabożeństwach. Opisz, jakie prawa i przywileje, takie jak dostęp do kościołów, członkowie kościoła lubią. Możesz mieć członków, którzy nie głosują, ale musisz to określić w regulaminie, zgodnie z Blue Avocado, stroną non-profit.

6.

Zdefiniuj wytyczne członków zarządu. Proszę podać wytyczne dotyczące członkostwa zarządu w zakresie limitów terminów, tytułów oficerskich, liczby członków i sposobu usuwania członków, zgodnie z Blue Avocado.

Popularne Wiadomości