Jakie są skuteczne struktury rekrutacyjne?

Ustrukturyzowane podejście do rekrutacji jest skuteczne w znalezieniu odpowiedniego kandydata na organizację w oparciu o zestaw umiejętności i doświadczenie, a także dobre dopasowanie w organizacji. Wykorzystując stronę trzecią do bezpośredniego pozyskiwania kandydatów lub rekrutacji, rynek jest pełen kandydatów, którzy wymagają skriningu i testowania w uporządkowany, uczciwy i sprawiedliwy sposób, aby znaleźć idealnego kandydata.

Planowanie strukturalne

Organizacja zajmuje się planowym planowaniem rekrutacji, aby ocenić umiejętności i doświadczenie, jakich potrzebuje. Ponadto pozwala organizacji zidentyfikować typ osobowości, który pasowałby do jej kultury. Po zidentyfikowaniu organizacja może wykorzystywać źródła rekrutacji do potrzeb kadrowych. Planowanie strukturalne skutecznie rekrutuje najlepszych kandydatów zarówno dla organizacji, jak i przyszłego pracownika.

Strukturyzowane źródła do rekrutacji

Gdy organizacja określi swoje potrzeby kadrowe, najbardziej efektywna struktura, jaką zdecyduje się pozyskać kandydatów, może być oparta na poziomie dostępności zestawów umiejętności na rynku pracy. Kiedy istnieje nadwyżka umiejętności dla danej pozycji, organizacja może bezpośrednio rekrutować, umożliwiając kandydatom wchodzenie lub składanie CV bezpośrednio do organizacji. Organizacja może zwrócić się do związku w celu skierowania do rozsądnie dostępnych zestawów umiejętności. Jeśli zestaw umiejętności jest trudny do znalezienia, organizacja może reklamować się publicznie. Kiedy zestawy umiejętności są ograniczone, korzystanie z usług rekrutacyjnych lub headhuntingu może być niezbędne.

Strukturalne testowanie

Ustrukturyzowana metoda testów i ocen mierzy umiejętności, umiejętności i wiedzę kandydata. Testowanie może być skuteczną metodą badania kandydatów w celu wyeliminowania tych bez minimalnych kwalifikacji do pracy. Test wydajności może obejmować napisanie programu komputerowego. Organizacja może wymagać egzaminu z wiedzy lub umiejętności w celu przetestowania funkcji związanej z zadaniem.

Wywiady strukturalne

Organizacja przeprowadzająca ustrukturyzowane wywiady w celu rekrutacji zapewnia, że ​​każdy kandydat jest oceniany konsekwentnie z równymi szansami. Pracodawca prosi kandydatów o te same pytania w tej samej kolejności i ocenia je według tej samej skali. Ankieterzy z góry zgadzają się, jakie są właściwe odpowiedzi. Wiarygodność ustrukturyzowanego wywiadu pomaga zapewnić skuteczną rekrutację na stanowisko.

Popularne Wiadomości