Czym są elektronika FIFO?

Firmy polegają na dokładnej inwentaryzacji, aby upewnić się, że nie są nadmierne ilościowo na niektórych produktach. Zbyt dużo jednego produktu może wiązać nadmiar kapitału, który mógłby zostać wykorzystany do innych celów operacyjnych. Aby kontrolować zasoby reklamowe, firmy używają różnych systemów kontroli zapasów, takich jak system FIFO, system, który uwzględnia i kładzie nacisk na przenoszenie nowych zasobów. Aby śledzić zapasy, firmy często używają skomputeryzowanych systemów elektronicznych zaprojektowanych specjalnie do księgowania zapasów FIFO.

FIFO

W systemie rozliczeniowym, w którym stosowana jest metoda FIFO, zapasy są wyceniane na podstawie tych elementów, które są najnowsze w ekwipunku. Starsze części inwentarza są rozliczane po uwzględnieniu nowszych pozycji. Celem systemu FIFO jest rozliczenie istniejących i nowych zapasów. FIFO jest czasami preferowany przez firmy, ponieważ ceny zwykle rosną w czasie, co oznacza, że ​​nowsze zapasy są droższe w utrzymaniu niż starsze zapasy, które zostały zabezpieczone po niższej cenie. Systemy elektroniczne zaprojektowane do księgowania zapasów FIFO pomagają uprościć ten proces.

Systemy

Rodzaje elektronicznych systemów FIFO, z których korzystają firmy, mogą się nieco różnić, w zależności od czynników, takich jak konkretna branża, dla której przeznaczony jest system, lub zaawansowania sprzętu i oprogramowania. Niektóre systemy zapewniają kompleksowe rozwiązanie, które umożliwia menedżerom zasobów korzystanie z elektronicznego obrazowania lub skanowania sprzętu i oprogramowania w celu śledzenia zapasów firmy w momencie jej dostarczenia do magazynu. Niektóre z tych systemów są wykonane z myślą o małych przedmiotach i mogą być używane w połączeniu z przenośnikiem taśmowym, który automatycznie przekazuje inwentarz pracownikom, którzy go przechowują.

Śledzenie

Bez względu na to, jakie rodzaje dzwonków i gwizdków jest wyposażony w elektroniczny system FIFO, podstawową funkcją systemu jest automatyczne śledzenie zapasów. Zwykle robi to za pomocą systemu oprogramowania, który jest przeznaczony do przechowywania i pobierania informacji. W miarę sprzedawania zapasów oprogramowanie zostanie automatycznie zaktualizowane, aby zapewnić jak największą dokładność zapisów. Ponadto, niektóre systemy mają dodatkowe opcje, takie jak alarmy dźwiękowe, gdy zasoby reklamowe osiągnęły pełną pojemność.

Zalety i wady

Najbardziej oczywistą zaletą elektronicznego systemu inwentaryzacji FIFO jest automatyzacja procesu kontroli zapasów. Automatyzacja jest szczególnie ważna dla firm z dużą ilością zapasów, w których zbyt duża siła robocza może być związana z kontrolą zapasów. Ta zwiększona automatyzacja i efektywność może pomóc w przemieszczaniu zapasów i utrzymaniu dodatniego przepływu gotówki z miesiąca na miesiąc. W przypadku małych firm systemy FIFO mogą być jednak dość kosztowne i mogą nie być konieczne w przypadku niektórych rodzajów lub ilości zapasów.

Popularne Wiadomości