Jakie są przyczyny ruchu w Internecie?

W dzisiejszych czasach połączenie Twojej firmy z Internetem może być najważniejszym łączem ze światem zewnętrznym. Połączenie internetowe umożliwia szybki i łatwy kontakt z dostawcami, klientami i pracownikami w odległych lokalizacjach. Jednak zbyt duży ruch internetowy może spowodować nawet najszybsze połączenia z torfowaniem. Nauka rozpoznawania popularnych źródeł ruchu internetowego może pomóc w utrzymaniu dostępnej przepustowości i zapobieganiu zakłóceniom związanym z przesyłaniem ważnych danych.

Udostępnianie plików

Jednym z największych źródeł przeciążenia Internetu na świecie jest dziś udostępnianie plików. Programy oparte na standardzie BitTorrent zmieniają użytkowników w węzły w sieci wymiany plików, wykorzystując swoje połączenie do udostępniania danych innym użytkownikom podczas ich pobierania. System okazał się tak skuteczny, że wiele legalnych firm programistycznych używa BitTorrenta lub formy protokołu w swoich własnych systemach dostarczania plików. Niestety, programy te mogą przytłoczyć przepustowość dowolnego połączenia internetowego, spowalniając także pobieranie. Identyfikacja dowolnego programu w twojej sieci, który może korzystać z technologii BitTorrent, jest ważna, ponieważ wiele sieci do wymiany plików wymienia pirackie treści, które mogą otworzyć twoją firmę nawet po prawnym reperkusji.

Media strumieniowe

Innym ważnym źródłem ruchu internetowego są media strumieniowe. Witryny takie jak YouTube, Spotify i Pandora dostarczają treści wideo i audio użytkownikom na żądanie, zwykle w strumieniach o niskiej przepływności, które mogą nie zakłócać domowego połączenia z Internetem. Jednak w dużych firmach, gdzie dziesiątki, a nawet setki użytkowników mogą uzyskać dostęp do tych usług na raz, całkowite obciążenie łącza może zakłócać działanie firmy. Zablokowanie dostępu do tych typów usług lub ograniczenie ich przepustowości w zaporze może pomóc w utrzymaniu kontroli nad tego rodzaju ruchem.

Wideokonferencje

Wideokonferencje mogą powodować znaczne przekroczenie Internetu. Podczas wideokonferencji wielu użytkowników łączy się z udostępnionym kanałem wideo i audio, czasami udostępniając własne kanały we współdzielonym kanale. Rezultatem może być kilkanaście lub więcej strumieni audio i wideo, z których każdy przechodzi przez połączenie internetowe Twojej firmy w drodze do poszczególnych użytkowników. Obniżenie przepustowości i rozdzielczości poszczególnych strumieni może pomóc zmaksymalizować liczbę użytkowników, którzy mogą dzielić jedno połączenie bez problemu.

Złośliwe oprogramowanie

Jednym z źródeł ruchu internetowego, który może być trudny do wykrycia, jest złośliwe oprogramowanie. Wiele typów złośliwych programów infekuje systemy w celu przejęcia kontroli nad serwerami i wykorzystywania ich do różnych niecnych celów, takich jak dystrybucja spamu lub rozproszonych ataków na inne serwery. Po aktywacji te programy mogą zalać dane połączenie, ale niektóre mogą próbować ukryć swoją aktywność, utrzymując niski poziom wykorzystania przepustowości. W każdym razie regularne aktualizowanie oprogramowania antywirusowego firmy może zapobiec takim infekcjom i zapobiec temu źródłu ruchu.

Popularne Wiadomości