Anulowanie grupowania w programie Excel 2013

Narzędzie Grupuj w programie Excel pozwala zarysować i uporządkować wiersze i kolumny w grupy, które można zminimalizować lub zmaksymalizować, aby pokazać lub ukryć dane, ułatwiając nawigację w arkuszach kalkulacyjnych. Tworzysz także grupy i kontur, gdy użyjesz polecenia Subtotal. Każda grupa składa się z jednego lub więcej wierszy lub kolumn, a każda grupa może zawierać podgrupy. Możesz usunąć grupowanie za pomocą polecenia Rozgrupuj w sekcji Kontur na zakładce Dane.

Usuń zgrupowanie

Aby użyć polecenia Rozgrupuj, musisz najpierw zaznaczyć wszystkie wiersze lub kolumny w grupie. Prostym sposobem na to jest przytrzymanie klawisza "Shift", a następnie kliknięcie znaku "+" lub "-" reprezentującego grupę w okienku konspektu. Aby usunąć wszystkie grupy z arkusza kalkulacyjnego, kliknij strzałkę pod poleceniem Rozgrupuj i wybierz "Wyczyść kontur".

Ukryte wiersze i kolumny

Jeśli usuniesz grupę, gdy jest ona ukryta, wiersze lub kolumny należące do grupy pozostaną ukryte. Aby pojawiły się ponownie, podświetl wiersze lub kolumny z każdej strony ukrytych elementów, kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczenie, a następnie kliknij "Odkryj".

Popularne Wiadomości