Cele i cele zachęt

Istotnym elementem prowadzenia udanego małego biznesu jest motywowanie pracowników i znajdowanie sposobów na to, aby ich zachęty stały się zgodne z zachętami firmy. Wiele firm oferuje pracownikom specjalne zachęty - takie jak premie, prowizje i świadczenia dodatkowe - mając na uwadze określone cele, takie jak zwiększenie wydajności lub morale. Podstawowym celem specjalnych zachęt jest często zwiększanie zysków firmy.

Zwiększenie produktywności

Im więcej pracowników wykona, tym więcej przychodów może wygenerować firma, co prowadzi do wyższych zysków. Wiele zachęt, które firmy oferują pracownikom, koncentruje się wokół zwiększania produktywności. Na przykład firmy często oferują prowizje dla sprzedawców, co oznacza, że ​​pracownicy działu sprzedaży otrzymują wynagrodzenie w oparciu o pewien procent sprzedaży, którą wykonują. Może to zmotywować sprzedawców do cięższej pracy i dokonania jak największej sprzedaży. Podobnie, firmy czasami oferują premie pod koniec roku dla szczególnie produktywnych pracowników. Może to zmotywować pracowników do cięższej pracy w nadziei na uzyskanie premii.

Poprawa bezpieczeństwa

W firmach, które zatrudniają robotników fizycznych, takich jak producenci i firmy budowlane, bezpieczeństwo pracowników jest ważnym zagadnieniem. Kiedy pracownicy są ranni w pracy, może to kosztować pracodawców dużo pieniędzy, zarówno pod względem rekompensaty pracowniczej, jak i utraty wydajności. Pracodawcy mogą oferować specjalne zachęty pracownikom promującym bezpieczeństwo, takim jak rozdawanie dodatkowych odszkodowań lub nagród, jeśli pracownicy unikną zranień w miejscu pracy.

Zwiększenie morale

Innym możliwym celem zachęt jest poprawa morale pracowników. Wynagrodzenie i inne świadczenia, które pracownicy otrzymują za wykonywanie pracy, mogą określić, jak bardzo są zadowoleni ze swojej pracy. Na przykład, jeśli pracownik najemny daje w ciągu roku setki dodatkowych godzin pracy, premia jest sposobem, aby poczuł, że jego dodatkowy wysiłek jest wart zachodu. Pracownicy, którzy czują się nagradzani za swoje wysiłki, będą prawdopodobnie bardziej szczęśliwi i lojalni wobec swoich pracodawców. Zwiększona lojalność może zmniejszyć rotację pracowników i koszty związane z koniecznością rekrutacji i szkolenia nowych pracowników.

Programy motywacyjne dla klientów

Firmy mogą również oferować programy motywacyjne dla konsumentów, aby zatrzymać klientów, zwiększyć sprzedaż i ostatecznie zwiększyć zyski. Przykłady popularnych typów programów motywacyjnych dla klientów obejmują programy członkowskie, które zapewniają klientom obniżone ceny lub dostęp do specjalnych ofert, a także programy punktowe, w których klienci zdobywają punkty za zakupy, które można wymienić na gotówkę, nagrody lub zniżki.

Popularne Wiadomości