Czynniki ekonomiczne wpływające na marketing

Sukces marketingowy jest silnie uzależniony od czynników ekonomicznych. Wydajność energii stale się zmienia, a sprzedawcy są konkurencyjni, ponieważ szukają ruchu, konwersji i zwrotu z inwestycji. W niektórych przypadkach sukces kampanii marketingowej zależy wyłącznie od skuteczności przesyłania wiadomości i dostarczania w kampanii. W czasach zawirowań gospodarczych niekontrolowane czynniki ekonomiczne mogą również wpływać na procesy marketingowe i sukces.

Wysokie stopy bezrobocia

Wzrostowi stopy bezrobocia towarzyszą mniejsze wydatki i mniej dostępnych do dyspozycji dolarów na gospodarstwo domowe. Kampanie marketingowe skoncentrowane na zbędnych produktach i usługach stają się mniej skuteczne, ponieważ maleje siła nabywcza. Kampanie skoncentrowane na oszczędności kosztów mogą się zwiększyć, zwłaszcza gdy marki podkreślają swoje marki dzięki bazie konsumentów. Chociaż wysokie bezrobocie zmniejsza siłę nabywczą dla wspólnych przedmiotów i rynków, takich jak nieruchomości, które wymagają silnej klasy średniej, produkty luksusowe wydają się być stabilne, ponieważ bezrobocie ma większy wpływ na klasę średnią niż na osoby zamożne. Kampanie dla luksusowych pojazdów, biżuterii i innych luksusowych produktów mogą pozostać stabilne.

Ekonomiczne recesje

Poważna recesja może zaburzyć cały rynek, jednocześnie podnosząc zaufanie konsumentów. Gdy pieniądze odchodzą od klasy średniej, a nawet bogaci zwiększają kontrolę nad pieniędzmi, marketing staje się niezwykle trudny. Dostępny rynek docelowy jest zmniejszony, a działania marketingowe są powiązane z rosnącymi kosztami przy mniejszej wartości zwrotu. Średnia wartość klienta zasadniczo maleje, a koszt pozyskania wzrasta. Rynki takie jak konsolidacja zadłużenia i krótkoterminowe opcje udzielania pożyczek mogą jednak zwiększyć wartość i mogą przyspieszyć działania marketingowe, ponieważ stanowią rozwiązanie trudnego okresu finansowego.

Zaufanie konsumentów

Podczas gdy zaufanie jest czynnikiem emocjonalnym, wiąże się bezpośrednio z gospodarką i ma duży wpływ na marketing. Działania marketingowe są łatwiejsze i bardziej skuteczne, gdy odbiorcy są mniej sceptyczni. Zaufanie konsumentów oznacza, że ​​społeczeństwo uważa, że ​​gospodarka jest silna i że jej dochód jest odpowiednio ustawiony, aby wydawać pieniądze na artykuły jednorazowego użytku. Czasy wysokiego zaufania konsumentów i siły nabywczej są doskonałe dla biznesu, ponieważ kampanie marketingowe są dobrze odbierane, a reakcja na nie jest wysoka. Okres niskiego poziomu zaufania konsumentów i złe warunki rynkowe będą stanowić wyzwanie dla modelu biznesowego. W niektórych przypadkach jest to szkodliwe i może prowadzić do strat i bram migawki. Przedsiębiorstwa, które dostosowują działania marketingowe do przezwyciężenia zaufania konsumentów, będą miały jednak udoskonalony model, który jest bardziej odporny na recesję niż ich konkurencja.

Popularne Wiadomości