Forensic Accounting Procedures

Rachunkowość sądowa odgrywa ważną rolę zarówno w firmach prywatnych, jak i publicznych od momentu narodzin XXI wieku. Niepowodzenie niektórych wcześniej znanych firm publicznych, takich jak Enron i Tyco pod koniec lat 90., w połączeniu z zamachami terrorystycznymi z 11 września 2001 r., Podsyciło znaczenie rachunkowości sądowej, tworząc nową, ważną i lukratywną specjalność. Kryminalistyczne procedury księgowe są ukierunkowane na oszustwa finansowe i operacyjne, odkrywanie ukrytych aktywów i przestrzeganie przepisów federalnych.

Federalne procedury regulacyjne

Wszystkie amerykańskie firmy muszą przestrzegać przepisów federalnych i stanowych, które dotyczą ich branż. Audytorzy sądowi sprawdzają szczegółowe zapisy finansowe i porównują procedury firmy z przepisami bezpośrednio dotyczącymi ich działalności. Badacze sądowi odnotowują wszelkie oczywiste wyjątki od przepisów i zalecają ulepszenia. W przypadku stwierdzenia, że ​​wystąpiły zamierzone odstępstwa, powiadamiają one zarówno spółkę, jak i właściwą agencję regulacyjną.

Postępowania w sprawie sporów sądowych

Kryminalistyczne procedury księgowe różnią się w zależności od klienta i konkretnego powodu audytu. Na przykład, aby upewnić się, że wszystkie dolary sprzedaży firmy są zgodne z prawem, audytorzy strategicznie badają indywidualne paragony, aby zweryfikować zgłoszoną sprzedaż brutto. Nadwyżka dochodu staje się przedmiotem raportu określającego metodologię przeprowadzonych prób strategicznych, wyniki kontaktu klienta / klienta, oszacowanie "skorygowanych" poziomów sprzedaży, weryfikację otrzymanych środków pieniężnych i zaległych należności oraz wnioski dotyczące działania powodujące rozbieżności. Sprawozdania te są skonstruowane w taki sposób, aby mogły być wykorzystane jako dowód w postępowaniu cywilnym lub karnym.

Procedury ochrony inwestorów

Krytycznie ważne dla spółek publicznych, mniejsze, prywatne firmy są również odpowiedzialne za ochronę swoich inwestorów. Oprócz sprawdzania sald na rachunkach bankowych, aktywów, nagrań sprzedaży, przepływu środków pieniężnych i wszystkich innych śladów papierowych, biegłych rewidentów "czyta się między wierszami", sprawdzając poszczególne oryginalne dokumenty źródłowe i kwestionując ich ważność, aby dowiedzieć się, czy sprawozdania finansowe spółki są rzetelnie przedstawione świadome decyzje inwestora. Audytorzy badają rozbieżności, przeprowadzając wywiady z personelem i kierownictwem firmy, aby poznać istotne różnice w wycenach przedsiębiorstw.

Wykrywanie oszustw i procedury zapobiegawcze

Podczas gdy sądy, a nie audytorzy, stwierdzają istnienie lub brak oszustwa, kryminalistyczne procedury księgowe próbują odkryć nieprawidłowości wskazujące na obecność umyślnych działań wprowadzających w błąd. Audytorzy sądowi śledzą niektóre transakcje od momentu powstania do ukończenia, w tym weryfikując każdy krok z udziałem poszczególnych osób (klientów i pracowników). Jeśli znajdą jakieś zasady i procedury firmy, które mogą pozwolić na niedozwolone działania w przyszłości, będą zalecać konkretne, zaostrzone kontrole w celu zmniejszenia ryzyka w nadchodzącym okresie podatkowym.

Zgłoś procedury tworzenia

W przeciwieństwie do standardowych audytów CPA, badania kryminalistyczne rachunkowości wymagają użycia języka i struktury, które szczegółowe wyniki audytora są do przyjęcia przez system sądowy. Tak jak policja i społeczność prawnicza budują swoje "przypadki" w powszechnie akceptowanej serii "kroków", procedury raportowania z zakresu medycyny sądowej postępują zgodnie z podobnymi technikami. Niezależnie od tego, czy są one przeznaczone do stosowania w postępowaniach cywilnych czy karnych, raporty z analizy kryminalistycznej zawierają wszystkie istotne szczegóły, które "dowodzą" wniosków audytora.

Popularne Wiadomości