Globalne problemy związane z HR w ustawieniach biznesowych

Zasoby ludzkie to zarządzanie programami i politykami biznesowymi związanymi z pracownikami. Wraz z rozwojem technologii i lepszą komunikacją ponad granicami krajowymi i kulturowymi, HR ma zasięg globalny. Global HR kładzie nacisk na różnorodność, wielokulturowość i współzależność, a przyjęcie takiego globalnego podejścia może podnieść szereg kwestii związanych z zasobami ludzkimi w otoczeniu biznesowym.

Rekrutacja międzynarodowa i zatrudnianie

Większość ludzi uważa rekrutację i zatrudnianie za podstawowy cel zasobów ludzkich. Global HR podnosi szereg kwestii związanych z rekrutacją i zatrudnianiem ze względu na zdolność firm do przyjmowania pracowników z różnych środowisk kulturowych lub narodowych. Rozwijanie zróżnicowanej siły roboczej wymaga od działu HR tworzenia opisów stanowisk, które przyciągają najlepszych kandydatów, bez względu na to, gdzie mieszkają. W grę wchodzą kwestie logistyczne, w tym globalna reklama, relokacja, wnioski wizowe oraz negocjowanie wynagrodzeń i świadczeń.

Inicjatywy szkoleniowe

Firma często musi szkolić nowych pracowników, aby wykonywać określone funkcje w organizacji. Dzieje się tak nawet w przypadku wykwalifikowanych pracowników, ponieważ każda firma działa w oparciu o inny zestaw założeń, zasad i procedur. W globalnym HR, szkolenia i rozwój zawodowy nabierają nowego znaczenia, ponieważ firmy starają się niwelować różnice między kulturami. Globalizacja umożliwia firmom nawiązywanie kontaktów z klientami na rynkach całego świata, ale to pociąga za sobą konieczność szkolenia pracowników w obszarach takich jak międzykulturowa komunikacja, międzynarodowe przepisy dotyczące zachęt i umiejętności językowe. Zapewnienie możliwości szkoleniowych pomaga rozszerzyć globalny zasięg firmy poprzez poszerzenie zestawu umiejętności, które pracownicy muszą angażować w biznes ponad granicami państwowymi.

Odszkodowania i świadczenia

Zapewnienie odszkodowań i świadczeń to kolejna cecha HR, którą globalizacja rewolucjonizuje. Podczas gdy prawo federalne określa takie zasady, jak polityka minimalnej płacy i dyskryminacji, wiele globalnie myślących firm przyjmuje nowe strategie, aby przyciągnąć i zatrzymać najlepszych pracowników z całego świata. Zapewnienie świadczeń progresywnych, takich jak urlop ojcowski, opieka na miejscu u dziecka, wydłużony czas wakacji i programy pracy z domu, są dodatkowymi świadczeniami dla normalnych wynagrodzeń pracowników. Te korzyści zachęcają pracowników do motywacji i lojalności oraz pomagają firmie konkurować z firmami, które zapewniają już pakiety liberalnych wynagrodzeń.

Międzynarodowe prawa pracy i podatków

Ostatnim problemem w globalnym HR jest przestrzeganie międzynarodowych przepisów prawa pracy i podatków. Gdy firmy przyjmują pracowników z zagranicy, mogą podlegać przepisom, które normalnie nie mają zastosowania do pracy domowej. Mogą na przykład zgłaszać dochody podatkowe do Urzędy Skarbowej lub składać dokumenty w serwisie Imigracyjnym i Nacjonalizacyjnym. Co równie ważne, jeśli firma sprzedaje produkty na całym świecie, może podlegać różnym przepisom dotyczącym dystrybucji i podatków. Sprzedaż na przykład w Wielkiej Brytanii może oznaczać, że firma musi płacić podatek VAT od swoich produktów. Musi albo sam wchłonąć ten koszt, albo przekazać go konsumentowi w cenie produktu. HR ma obowiązek pomagać kierownictwu firmy w poruszaniu się w tych kwestiach.

Popularne Wiadomości