Dotacje rządowe dla biznesu i handlu

Dotacje rządowe dla biznesu i handlu przyznawane są w celu promowania polityki publicznej lub stymulowania działalności gospodarczej zgodnie z prawem. Dotacje są przeznaczone głównie na wsparcie organizacji, które świadczą pomoc techniczną, zarządczą lub finansową na rzecz przedsiębiorstw w celu rozszerzenia lub usprawnienia ich działalności. Głównym źródłem funduszy na te dotacje jest rząd federalny, z większością państwowych i lokalnych programów grantowych wspieranych przez wykorzystanie funduszy federalnych. Rząd federalny rozpowszechnia informacje o dotacjach za pośrednictwem swojej witryny internetowej grant.gov (patrz Zasoby) i stron internetowych agencji, które zarządzają dotacjami.

OEA Grant Assistance

Urząd Dostosowań Gospodarczych jest obsługiwany przez Departament Obrony w celu udzielania dotacji rządom stanowym i lokalnym, na które niekorzystnie wpływają zasady zamknięcia bazy i konieczności planowania ponownego wykorzystania bazy na cele niemilitarne. Dotacje są przyznawane jako odpowiednie fundusze. Grantobiorca będzie musiał zapewnić co najmniej 10 procent budżetu na zatwierdzony projekt. Wnioski można składać w dowolnym momencie, a środki z dotacji są zwykle przekazywane w rocznych przyrostach.

Programy dotacji EDA

Założona w 1965 r. Administracja Rozwoju Gospodarczego jest agencją Departamentu Handlu, której zadaniem jest pomoc w trudnej sytuacji ekonomicznej w Stanach Zjednoczonych, czy to z powodu klęsk żywiołowych, czy też zmieniającej się gospodarki, poprzez zapewnienie dotacji, które pomogą w tworzeniu nowych miejsc pracy, utrzymanie istniejących miejsc pracy i stymulowanie wzrostu gospodarczego i przemysłowego. EDA administruje kilkoma programami grantowymi, które koncentrują się na różnych aspektach gospodarki amerykańskiej, takich jak program robót publicznych i rozwoju gospodarczego, który zapewnia dotacje na wsparcie odbudowy i budowy infrastruktury publicznej.

Granty publiczne

Federal Transit Administration działa w ramach Departamentu Transportu z siedzibą w Waszyngtonie z 10 biurami regionalnymi w całym kraju. W 2005 r. Kongres uchwalił Bezpieczną, odpowiedzialną, elastyczną i skuteczną ustawę o środkach transportu, która upoważnia FTA do przyznawania dotacji na lokalnie planowane i budowane publiczne systemy tranzytowe wszystkich typów, od autobusów i przejść podziemnych po promy pasażerskie i ludzi. Umowa o wolnym handlu rozdziela fundusze za pomocą kombinacji konkurencyjnych programów uznaniowych i programów formułowych ustalonych przez Kongres. Dostępne finansowanie w ramach programu dotacyjnego wynosi ponad 10 miliardów dolarów.

Popularne Wiadomości