Dotacje na przedszkole

Badania wykazały, że przedszkole jest ważne, aby edukacja dziecka informowała stronę internetową w przedszkolu w Kalifornii, umieszczając przedszkolaki przed rówieśnikami w czytaniu i matematyce. Jednak nawet najbardziej przystępne programy przedszkolne mogą kosztować tysiące dolarów rocznie, co może być kosztowne dla niektórych rodziców. Lokalizując granty na przedszkole, dzieci otrzymują edukacyjny start, a rodziny nie muszą się stresować dodatkowymi kosztami.

Rodzaje

Dotacje na pokrycie kosztów przedszkolnych mogą pochodzić z prywatnych, publicznych lub rządowych organizacji. Dotacje rządowe są zwykle przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych rozwojowo lub żyjących poniżej progu ubóstwa. Inne fundusze federalne trafiają do rządów państwowych w celu dystrybucji. Można również znaleźć dotacje prywatne. Zazwyczaj fundatorzy udzielają dotacji bezpośrednio na przedszkole. Jednak niektóre mogą być dostępne dla poszczególnych rodzin dzieci w wieku przedszkolnym.

Znajdowanie funduszy przedszkolnych

Możesz znaleźć dotacje finansowane ze środków publicznych na przedszkole za pośrednictwem publicznych grup społecznych i serwisów społecznościowych lub na stronach internetowych, które wymieniają różne rodzaje publicznych dotacji, takich jak Federal Grants Wire i strony internetowe Departamentu Edukacji. SchoolGrants.org zawiera również listę grantów dostępnych przedszkolom. Jeśli masz problemy ze znalezieniem źródeł finansowania, skontaktuj się z lokalnymi społecznościowymi organizacjami społecznościowymi. Niektóre oferują prywatne dotacje dla organizacji i członków lokalnej społeczności.

Wymagania

Wiek dziecka lub wiek dzieci w wieku przedszkolnym jest zazwyczaj kluczowym wymogiem w przypadku przedszkolnych stypendiów, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Kolejnym powszechnym wymogiem jest pobyt w określonym mieście, stanie lub okolicy. Inne wymagania, które mogą mieć zastosowanie, to status finansowy, status zatrudnienia rodziców, rasa lub pochodzenie etniczne oraz przekonania religijne. Jeśli dotacja jest ukierunkowana na konkretny aspekt przedszkola, na przykład zwiększenie czytelności wśród przedszkolaków, wymagany będzie budżet projektu i opis. W przypadku prywatnych dotacji, aby spełnić wymagania dotyczące lokalizacji, przygotuj się na dostarczenie dowodu zamieszkania za pośrednictwem oficjalnej poczty wysłanej na twój adres domowy. Poproś o akt urodzenia dziecka lub oficjalny protokół szczepień, aby potwierdzić datę urodzenia i wiek dziecka. Inne dokumenty potrzebne do spełnienia wymagań mogą obejmować zeznania podatkowe, karty ubezpieczenia społecznego rodziców lub listy polecające od duchownych.

Odbiorcy

Typowymi odbiorcami grantów przedszkolnych są rodziny lub przedszkola, które służą dzieciom z niepełnosprawnością rozwojową, dzieciom żyjącym w ubóstwie oraz dzieciom mieszkającym w społecznościach, w których inne stypendia federalne i stanowe zapewniły środki na edukację przedszkolną. Często okręgi szkolne otrzymują dotacje, zarówno publiczne, jak i prywatne, w celu zapewnienia edukacji przedszkolnej dla części populacji. Tożsamości indywidualnych odbiorców nie są często ujawniane, ponieważ są nieletni.

Popularne Wiadomości