Jak ocenić rozwiązywanie problemów w firmie

Każdy dzień roboczy przynosi nowe wyzwania. Podstawową różnicą między najlepiej działającą firmą a firmą o średniej wydajności jest sposób, w jaki organizacja radzi sobie z takimi wyzwaniami. Aby strategia rozwiązywania problemów firmy stanowiła siłę, a nie słabość, firma musi nie tylko ustalić, czy udało jej się przekształcić wyzwanie w szansę, ale także ocenić sposób, w jaki rozwiązała problem. Ocena zdolności rozwiązywania problemów w przedsiębiorstwie wymaga uwzględnienia kilku czynników.

1.

Określ stopień, w jakim problem został poprawnie zidentyfikowany i zdefiniowany. Zastanów się, czy problem został skonceptualizowany w sposób, który wspierał identyfikację wielu różnych możliwych przyczyn źródłowych. Na przykład definicja problemu "spadek sprzedaży" wspiera identyfikację szeregu przyczyn źródłowych, w tym wzrost liczby konkurentów, potrzebę zwiększenia reklamy i brak odpowiednich szkoleń dla pracowników działu sprzedaży.

2.

Sprawdź, czy problem root został poprawnie zidentyfikowany. Zastanów się, czy rozwiązaniem problemu był problem root, a nie objaw root. Na przykład, jeśli głównym problemem jest jakość produktu, a objawem jest spadek sprzedaży, rozwiązanie dodatkowych narzędzi sprzedaży będzie nieskuteczne w rozwiązywaniu problemu root.

3.

Przejrzyj dane projektu, aby ustalić, czy istotne fakty zostały uwzględnione w procesie decyzyjnym. Rozważ wiarygodność źródeł danych i kompletność zebranych danych.

4.

Oceń wykorzystane zasoby, aby zidentyfikować odpowiednie rozwiązanie. Dowiedz się, czy kluczowy personel został wybrany na podstawie ekspertyzy, a nie stanowiska personelu. Ustalić, czy zidentyfikowano odpowiedniego sponsora projektu, czy uczestniczyły w nim odpowiednie zainteresowane strony oraz czy skorzystano z pomocy ekspertów zewnętrznych, jeśli personel wewnętrzny nie posiadał odpowiedniej wiedzy specjalistycznej.

5.

Przejrzyj uzgodnione rozwiązanie, aby ocenić jego wykonalność. Określić, że wybrane rozwiązanie było "najlepsze w swojej klasie" w świetle innych możliwych alternatyw. Zastanów się, czy oceniono wystarczającą liczbę rozwiązań w celu opracowania wysokiej jakości rozwiązania.

6.

Zastanów się, czy potencjalne rozwiązania były odpowiednio traktowane priorytetowo. Na przykład ustal, czy rozwiązanie zostało wybrane po prostu na podstawie jego czasu wdrożenia lub kosztów.

7.

Sprawdź, czy zestaw opcji został rzetelnie oceniony. Określ, czy eksperci byli konsultowani w procesie podejmowania decyzji oraz czy wady i zalety alternatywnych rozwiązań zostały w pełni i rzetelnie rozważone.

8.

Ustal, czy proces decyzyjny wspiera szybką identyfikację odpowiedniego rozwiązania. Ocenić pośrednie terminy decyzji i rozważyć koszty operacyjne wynikające z opóźnień w procesie.

9.

Rozważ odpowiedzialność za projekt. Sprawdź, czy odpowiednim osobom przypisano odpowiedzialność za przeprowadzenie określonych elementów rozwiązania.

10.

Oceniaj środki sukcesu ustanowione dla rozwiązania. Sprawdź, czy rozwiązanie zostało pomyślnie wdrożone w wyznaczonym przedziale czasowym i zgodnie z planem oraz czy rozwiązało problem bez niepożądanych skutków ubocznych.

Popularne Wiadomości