Unikalne sposoby rekompensowania pracowników za pomocą konta rezerwowego

Rekompensata za pracę zazwyczaj opiera się na godzinowej wypłacie lub wynagrodzeniu. Czasami pracodawcy oferują dodatkowe wynagrodzenie za okazanie pracownikom wdzięczności. Dodatkowa rekompensata może obejmować premię lub dodatkowy czas wolny. Pracodawcy z nadwyżką na koncie rezerwowym mogą stać się kreatywni i myśleć o unikalnych sposobach rekompensowania swoich pracowników.

Definicja rachunku rezerwy

Rachunki rezerwowe są rodzajem rachunku oszczędnościowego otwieranego przez przedsiębiorstwa. To konto nie jest zwykle używane do płacenia rachunków lub płatności za rachunki, ale służy jako zapasowe konto w przypadku problemów z płynnością finansową. Firmy mogą używać tego konta do naprawienia nieściągalnych należności lub pokrycia kosztów operacyjnych, jeśli nie będą w stanie odzyskać płatności od klientów. Właściciele firm decydują o minimalnej kwocie, której potrzebują lub chcą zatrzymać na koncie rezerwowym. Jeśli konto przekroczy to minimum, pracodawcy mogą pobrać z niego pieniądze, aby wykorzystać je do innych celów.

Opieka nad starszymi lub dziećmi

Pracodawcy dysponujący znacznymi funduszami na rachunku rezerwowym mogą zdecydować się na rekompensatę pracownikom zwrotu kosztów opieki nad starszymi lub dziećmi. Pracownicy, którzy zapisują swoje dzieci do placówki opieki nad dziećmi, mogą otrzymać zwrot wszystkich lub część kosztów opieki dziennej. Pracodawcy mogą również rozszerzyć tę pomoc finansową na pracowników, którzy opiekują się starszymi rodzicami. Pracownicy ci są następnie uprawnieni do otrzymywania pomocy w zakresie opieki dziennej lub opieki domowej.

Bilety na wydarzenia

Wyjątkowe odszkodowania mogą również obejmować bilety na specjalne wydarzenia, takie jak koncerty i wydarzenia sportowe. Pracodawcy mogą wybrać różne sposoby kwalifikowania pracowników do odszkodowania. Na przykład, jeśli pracujesz w branży sprzedaży, pracodawcy mogą wykorzystać środki z konta rezerwowego, aby kupić bilety na wydarzenia dla pracowników, którzy spełniają pewne oczekiwania sprzedaży. Pracodawcy mogą również nagradzać pracowników z dobrą frekwencją lub tymi, którzy konsekwentnie osiągają dobre wyniki w pracy.

Podział zysków

Dzięki podziałowi zysków pracodawcy dysponujący dodatkowymi środkami pieniężnymi w swoich funduszach rezerwowych mogą zrekompensować pracownikom premię. Podział zysków wiąże się z płaceniem pracownikom odsetka zysków firmy. Pracodawcy biorą pod uwagę różne czynniki, decydując, ile dać każdemu pracownikowi. Na przykład pracodawcy mogą oprzeć dokładną kwotę podziału zysku na poszczególnych sprzedaży lub stażu pracy. Każdy pracownik otrzymuje wynagrodzenie, ale pracownicy o silniejszej historii sprzedaży lub dłuższej historii z firmą mogą otrzymać wyższą kwotę w dolarach.

Popularne Wiadomości