Jakie są czynniki wpływające na systemy rachunkowości zarządczej?

Rachunkowość zarządcza wykorzystuje informacje finansowe do wdrożenia skutecznej zmiany. Numery rachunkowe zapewniają obiektywną informację zwrotną na temat rentowności i wydajności oraz pomagają w identyfikacji szans i obszarów problemowych. Aby być przydatnym, systemy rachunkowości zarządczej muszą dokładnie odzwierciedlać działania firmy, śledząc użyteczne informacje z wystarczającą szczegółowością, nie zabierając więcej czasu, niż są warte. Na ich użyteczność wpływa również gotowość menedżerska lub niechęć do wypróbowywania nowych pomysłów, poświęcania nieudanych prób i poświęcania wystarczających zasobów na pomysły i trendy podkreślane przez informacje księgowe dotyczące zarządzania.

Jakość informacji

Kiedy poświęcisz wystarczającą ilość czasu i uwagi na tworzenie i utrzymywanie systemu księgowego, informacje, które dostarczysz, będą dokładne i rzeczywiście istotne dla działań firmy. Na systemy rachunkowości menedżerskiej wpływa jakość ich danych wejściowych. Plan kont, który dzieli działania firmy na kategorie, które w pełni odzwierciedlają Twoją operację, dostarczy więcej przydatnych informacji niż ogólny szablon. Księgowy, który nie jest wystarczająco obeznany z Twoją firmą, może wprowadzić wydatki lub dochody w niewłaściwych kategoriach, podając niedokładne informacje.

Terminowość informacji

System rachunkowości zarządczej, który jest utrzymywany codziennie lub co tydzień, dostarczy więcej przydatnych informacji niż ten, który jest sześciomiesięczny nieaktualny. Terminowość wpływa na systemy rachunkowości zarządczej poprzez dostarczanie informacji zwrotnych wystarczająco szybko, aby proaktywne reakcje i skuteczne planowanie. Jeśli twój system nie jest regularnie konserwowany, możesz reagować na nieaktualne informacje lub nie reagować na bieżące wyzwania, ponieważ nie w pełni rozumiesz ich wpływ.

Dostępność zasobów

Bez względu na to, jak dobre informacje uzyska Twoja firma dzięki rachunkowości zarządczej, nie będziesz w stanie wykorzystać tych spostrzeżeń do wdrożenia strategicznych zmian, chyba że Twoja firma ma środki finansowe na finansowanie strategicznych projektów. Niezależnie od tego, jakie są jasne i ambitne plany, jakie podejmujesz w oparciu o systemy rachunkowości zarządczej, nie przyniosą rezultatów, jeśli nie masz wystarczającej liczby personelu. Skuteczna rachunkowość zarządcza zależy również od zaangażowania liderów firmy, którzy muszą uszeregować proponowane zmiany i uzyskać szerokie wsparcie.

Skuteczne informacje zwrotne

Skuteczne informacje zwrotne na temat rachunkowości zarządczej opierają się na tworzeniu standardów i kultury firmy ukierunkowanej na gromadzenie odpowiednich informacji. Twórz arkusze logów, aby śledzić informacje, które najbardziej chcesz wiedzieć, na przykład ile godzin pracownicy poświęcają na określone typy zadań lub ile marnuje się produkt pod koniec każdego dnia. Należy szkolić personel, aby regularnie wprowadzać informacje i dzielić się wynikami, aby zaangażować ich w proces wprowadzania ulepszeń.

Popularne Wiadomości