Cztery powody do rozszerzenia linii produktów

Rozszerzenie linii produktów jest ważną strategią rozwoju dla małych firm, które chcą zwiększyć przychody lub udział w rynku. Linia produktów to grupa produktów lub usług należących do tej samej kategorii, takich jak karmy dla zwierząt domowych, elementy inżynieryjne lub usługi wsparcia IT. Rozszerzanie linii produktów może przybierać różne formy, w tym nowe wersje istniejącego produktu, aktualizacje do istniejących produktów lub całkowicie nowe produkty.

Koło życia

Ekspansja linii produktów jest ważna dla firm, które mają produkty na końcowym etapie swojego cyklu życia. Produkty zazwyczaj przechodzą cztery etapy: wprowadzenie, wzrost, dojrzałość i spadek. Produkty znajdują się w fazie spadku, gdy przestają spełniać potrzeby klientów lub gdy ich wydajność staje się gorsza od produktów, które korzystały z nowszych materiałów lub technologii. Aby nie stracić firmy na rzecz konkurentów oferujących produkty o wyższej wydajności, firmy muszą ulepszyć istniejące produkty lub opracować nowe produkty, które mogą skutecznie konkurować.

Możliwości rynkowe

Rozbudowa linii produktów umożliwia firmom korzystanie z możliwości w różnych sektorach rynku. Przykładem może być producent karmy dla zwierząt domowych, który może zidentyfikować zyskowne możliwości sprzedaży rodowitych wersji swojej obecnej oferty. Doradztwo w zakresie wsparcia informatycznego może zidentyfikować zyskowny sektor niszowy w rozwiązywaniu problemów z krajowymi usługami szerokopasmowymi. Firmy te mogą poszerzać swoje linie produktów, dostosowując istniejące produkty i usługi lub wprowadzając nowe produkty, które odpowiadają potrzebom klientów w docelowych sektorach.

Potrzeby klienta

Wprowadzenie produktów spełniających zmieniające się potrzeby klientów to ważny czynnik rozwoju linii produktów. Promowanie opinii poprzez ankiety lub monitorowanie komentarzy klientów w sieciach społecznościowych zapewnia cenny wgląd w potrzeby i preferencje klientów. Wysoki poziom pozytywnych komentarzy na temat danej cechy produktu, którą oferują konkurenci, jest dobrym wskaźnikiem możliwości rozszerzenia linii. Zapraszanie klientów do współpracy lub przyczynianie się do rozwoju produktu również podkreśla możliwości i skupia uwagę na priorytetach rozwojowych.

Lojalność klientów

Rozszerzenie linii produktów może przyczynić się do zwiększenia lojalności klientów. Dodanie nowych produktów lub wariantów istniejących produktów umożliwia firmom sprzedaż większej ilości produktów dotychczasowym klientom, bez wysiłku i kosztów związanych z pozyskiwaniem nowych klientów. Firmy badają historię zakupów istniejących klientów, aby zidentyfikować produkty, które obecnie dostarczają konkurenci. Na przykład dostawca komponentów inżynierskich może opracowywać nowe produkty do wytwarzania lub kupowania produktów od innych dostawców, aby zaoferować klientom większą różnorodność.

Popularne Wiadomości