Jak wyznaczyć punkt progu rentowności za pomocą marży zysku operacyjnego

Punktem progu rentowności jest wielkość sprzedaży, którą firma musi zrealizować, aby pokryć wszystkie koszty, ale nie osiągać zysków. Za pomocą analizy progu rentowności przedsiębiorstwo może obliczyć ten próg opłacalności przy różnych zmiennych. Jedną z takich zmiennych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa w analizie rentowności jest marża zysku. Obliczenia te pokazują, że firma osiągnęła próg rentowności sprzedaży wymagany do osiągnięcia określonej marży zysku brutto.

1.

Określić koszty operacyjne dla firmy. Załóżmy na przykład, że koszty operacyjne firmy wynoszą 30 000 USD.

2.

Określ roczną obsługę długu dla firmy. Roczna obsługa długu to suma stałych miesięcznych płatności zadłużenia dla firmy. Załóżmy na przykład, że roczna obsługa długu dla firmy wynosi 10 000 USD.

3.

Dodaj koszty operacyjne do rocznej obsługi długu. Kontynuując przykład, 10 000 USD + 30 000 USD = 40 000 USD.

4.

Określ marżę zysku brutto dla firmy. Załóżmy na przykład, że marża zysku brutto wynosi 40 procent.

5.

Podzielić koszty operacyjne i roczne sprawozdanie z obsługi długu przez marżę zysku brutto. Kontynuując przykład, 40 000 USD / 0, 4 = 100 000 USD. Liczba ta reprezentuje próg rentowności dla biznesu.

Popularne Wiadomości