Wpływ prędkości magistrali płyty głównej na szybkość procesora

Szybkość magistrali płyty głównej komputera nie ma wpływu na prędkość zainstalowanego procesora. W komputerze płyta główna i procesor są dwoma oddzielnymi komponentami i nie mają wpływu na wzajemną wydajność. Jednak wrażenia użytkownika są mierzone na podstawie tego, jak dobrze te dwa działają razem.

procesor

Procesor lub główny procesor komputera ma fabrycznie ustaloną prędkość działania. Szybkość procesora można zmienić poprzez ustawienia BIOS płyty głównej na niektórych komputerach. Błędy zgodności sprzętu na bok, prędkość procesora nie jest zmieniana przez żadną inną część komputera.

Jednak procesor jest najszybszą częścią komputera i często jest spowalniany przez inny sprzęt, który nie może nadążyć. Procesory obsługują wszystkie komputerowe obliczenia poza główną grafiką wykonywaną przez GPU.

Autobus

Autobus na płycie głównej przesyła dane między częściami. Termin "prędkość magistrali" odnosi się do tego, jak szybko magistrala systemowa może przenosić dane z jednego komponentu komputera do drugiego. Im szybszy autobus, tym więcej danych może przenieść w określonym czasie.

System "Front Side Bus" łączy procesor z "mostem północnym" komputera, który obsługuje komunikację pomiędzy pamięcią RAM komputera a procesorem. Jest to najszybsza część magistrali i obsługuje najważniejsze obciążenie komputera.

Magistrala Zasila procesor

Sam procesor potrzebuje danych do przetworzenia; zadaniem autobusu jest przekazanie tych danych do procesora. Magistrala nie zwiększa ani nie zmniejsza prędkości procesora, ale obsługuje dane, które wpływają i wypływają z urządzenia, co odgrywa kluczową rolę w wydajności procesora.

Jest to punkt, w którym magistrala może wpływać na wydajność wydajności procesora - procesor działa w cyklicznym procesie, z danymi wchodzącymi i wychodzącymi z urządzenia w określonym przedziale czasowym. Jeśli procesor nie ma żadnych danych do pracy w cyklu, to traci on cykl i nie przetwarza żadnych danych.

Niewystarczająca magistrala

Niewystarczająca prędkość magistrali może pozostawić procesor komputera zawieszony podczas oczekiwania na przetworzenie większej ilości informacji. Tworzy to "wąskie gardło", ponieważ jedna część komputera spowalnia działanie dla innej części systemu. Jeśli magistrala jest zbyt wolna, procesor zmarnuje znaczną liczbę cykli, a użytkownik komputera uznałby to za mniejszą wydajność.

Wystarczająca magistrala

Płyta główna, która ma wystarczającą lub nadmierną prędkość magistrali dla procesora, zapewni optymalną szybkość działania. Jeśli magistrala jest wystarczająco szybka, procesor będzie konsekwentnie posiadał nowe dane do przetworzenia, gotowe do pracy po zakończeniu cyklu. Chociaż proces nie jest doskonały i zawsze są niewykorzystane cykle, wystarczająca prędkość magistrali pomaga zmaksymalizować liczbę tych cykli.

Popularne Wiadomości