Federalne granty na szkolenia techniczne w zakresie turbin wiatrowych

Branża turbin wiatrowych oferuje pewne obietnice w Stanach Zjednoczonych, aby zaradzić rosnącym cenom energii i zwiększyć niezależność energetyczną. Aby wspierać wzrost w branży i dać pracodawcom dostęp do wyszkolonych pracowników, rząd federalny oferuje dotacje, aby pomóc finansować szkolenia i programy wsparcia pracy w technologii turbin wiatrowych. Osoby zainteresowane opracowaniem programu szkoleniowego w dziedzinie energii wiatrowej mogą skorzystać, szukając tych możliwości dotacji i zapoznając się z ich wytycznymi.

Granty szkoleniowe w zakresie umiejętności technicznych

Departament Pracy (DOL) finansuje szkolenia dla pracowników wszystkich branż technologicznych za pomocą programu H-1B Technical Skills Training Grant. Program ten jest ukierunkowany w szczególności na projekty, które zapewniają możliwości szkolenia w miejscu pracy dla cudzoziemców zatrudnionych w domowych miejscach pracy na podstawie wizy pracowniczej H-1B. Wnioski o grant szkoleniowy w zakresie umiejętności technicznych H-1B są akceptowane z publicznych i prywatnych organizacji partnerskich. Propozycje projektów są rozpatrywane przez Administrację Szkolenia Zatrudnienia w dwóch cyklach, z terminami w czerwcu i listopadzie.

Grant zaawansowanej edukacji technologicznej NSF

Narodowa Fundacja Nauki (NSF), agencja federalna, przyznaje granty projektom, które zwiększają szkolenia i rozwój siły roboczej w zaawansowanych dziedzinach technicznych, w tym w zakresie energii odnawialnej. Grant na zaawansowaną edukację technologiczną kładzie nacisk na programy w dwuletnich kolegiach społecznościowych, ale możliwości edukacyjne na uniwersytetach i w szkołach średnich również kwalifikują się do finansowania. Program wspiera partnerstwa z pracodawcami w instytucjach edukacyjnych, które pomagają rozwijać i przygotowywać siłę roboczą do kariery w zaawansowanej inżynierii, nauce i technologii. Ponadto program wspiera badania edukacyjne w celu lepszego zrozumienia metod rozwijania umiejętności technicznych.

Stypendium na rzecz rozwoju środowiska pracy i szkolenia zawodowego

Agencja Ochrony Środowiska (EPA) przyznaje stypendia na szkolenia w zakresie technologii turbin wiatrowych i innych dziedzin ochrony środowiska, takich jak rekultywacja zasobów i zanieczyszczeń. Grant na rozwój środowiska i staż na szkolenia zawodowe, coroczna możliwość dotacji, finansuje projekty, które stwarzają możliwości "szkolenia w zakresie przygotowania miejsca do instalacji technologii wykorzystujących energię alternatywną (energia słoneczna, wiatrowa lub geotermalna)", według agencji. Wnioski są przyjmowane w połowie marca, a zaktualizowane wytyczne i zasady zostały opublikowane jesienią.

Granty partnerskie państwowego sektora energetycznego

Rząd federalny finansuje programy szkoleniowe w zakresie technologii energii wiatrowej poprzez szerokie partnerstwo z państwami. Amerykańska Ustawa o reinwestycji i odzyskiwaniu zapewniła państwom członkowskim finansowanie szkolenia zawodowego za pośrednictwem dotacji partnerskiej w ramach państwowego sektora energetycznego. Program grantowy SESP pomaga budować konstruktywne relacje między państwem a jego efektywnością energetyczną lub przemysłem energii odnawialnej. Podczas gdy państwa nie mogą już ubiegać się o możliwość, osoby prywatne i organizacje prywatne mogą nadal zabezpieczyć finansowanie federalne z programu, współpracując z lokalną radą inwestycyjną pracowników. Państwowe rady inwestycyjne są odpowiedzialne, zgodnie z wytycznymi dotacji Departamentu Pracy, za identyfikację programów szkoleniowych "poświęconych budowaniu wykwalifikowanej kadry pracowniczej w zakresie efektywności energetycznej i energii odnawialnej".

Popularne Wiadomości