Jak naprawić wirusa CSRSS

Wirus CSRSS używa nazwy pliku procesu systemu Windows, aby uniknąć wykrycia. Usuń plik wykonywalny CSRSS.exe, jeśli znajdziesz go w folderze innym niż folder systemu Windows 32. CSRSS.exe jest zwykle związany z podsystemem wykonawczym klient / serwer systemu operacyjnego Windows, który jest odpowiedzialny za wykonanie wielu procesów systemu operacyjnego. Ponieważ plik nie jest rzeczywistym programem, nie musisz używać deinstalatora, aby usunąć go z systemu.

1.

Naciśnij "Ctrl" "Shift" i "Esc", aby otworzyć Menedżera zadań Windows. Kliknij kartę "Procesy". Kliknij proces "CSRSS.exe" i kliknij "Zakończ proces".

2.

Kliknij kulę Windows i kliknij "Komputer" w menu, które się pojawi.

3.

Wpisz "Csrss.exe" w polu wyszukiwania, aby wyświetlić wszystkie wystąpienia pliku wykonywalnego na komputerze.

4.

Kliknij dowolny plik "Csrss.exe", który nie znajduje się w folderze Windows / System32, i naciśnij "Usuń". Zamknij okno komputera i kliknij prawym przyciskiem myszy "Kosz". Kliknij "Opróżnij", aby usunąć pliki z komputera.

5.

Uruchom ponownie komputer, aby zapisać zmiany i zakończyć proces usuwania.

Popularne Wiadomości