Przepływ środków pieniężnych potrzebny do finansowania działalności

Rozpoczęcie nowego biznesu może być ekscytującym i przerażającym czasem dla przedsiębiorcy. Przed rozpoczęciem nowego przedsięwzięcia najważniejsze pytanie, na które należy odpowiedzieć, brzmi: "Jakie są moje wymagania dotyczące przepływów pieniężnych?". Prognozy przepływów pieniężnych pomogą Ci zrozumieć, jak prowadzić działalność, a także pomogą uzyskać finansowanie, gdy podejdziesz do banków i innych inwestorów.

Określanie wymogów przepływów pieniężnych

Określ swoje początkowe wymagania dotyczące przepływów pieniężnych, analizując koszty początkowe. Na przykład, może być konieczne zakupienie określonego sprzętu, opłacenie czynszu za powierzchnię biurową, zatrudnienie kluczowych pracowników lub pokrycie początkowych wydatków rynkowych. Skorzystaj z zasobów małej firmy w Internecie lub poproś doświadczonego właściciela firmy, któremu ufasz, o pomoc w opracowaniu realistycznych wymagań dotyczących przepływów pieniężnych. Uwzględnij często pomijane wydatki, takie jak ubezpieczenia i podatki.

Prognozy przepływów pieniężnych

Oprócz określenia wymagań dotyczących przepływów pieniężnych niezbędne jest określenie wpływów pieniężnych. Wpływy pieniężne obejmują wszystkie przewidywane początkowe finansowanie i prognozowane przychody. Wstępne finansowanie obejmie Twoje osobiste inwestycje, a także kredyty bankowe i pieniądze wniesione przez inwestorów zewnętrznych. Prognozowane przychody są trudniejsze do obliczenia, ponieważ musisz zbliżyć się do liczby klientów, którzy zakupią Twój produkt lub usługę. Będzie to wymagało znaczącej analizy rynku i może być pomocne w badaniu strumieni dochodów konkurentów i podobnych firm.

Uzyskanie finansowania

Większość przedsiębiorców nie jest w stanie samofinansować swoich przedsięwzięć. W związku z tym właściciele firm często będą musieli korzystać z zewnętrznych źródeł finansowania. Banki i inwestorzy będą potrzebować bardzo konkretnych informacji o Twojej firmie Posiadanie solidnego biznesplanu, który uwzględnia Twoje wymagania dotyczące przepływów pieniężnych i prognozy, zwiększy Twoje szanse na otrzymanie finansowania. Dokładne prognozy są ważne, ponieważ zaawansowani inwestorzy będą mogli określić, kiedy zmniejszyli koszty i sztucznie zwiększyli prognozowane przychody.

Rozwiązywanie problemu niedoborów środków pieniężnych

Pomimo dołożenia wszelkich starań na rzecz rzetelnych prognoz, możesz doświadczyć niedoborów gotówki podczas prowadzenia działalności. Jest kilka rzeczy, które możesz zrobić, aby zaradzić takim niedoborom. Po pierwsze, wyeliminuj wszystkie niepotrzebne wydatki, dopóki nie uzyskasz dodatnich przepływów pieniężnych. Po drugie, rozważ awaryjne źródła finansowania. Jeśli bank już udzielił Ci pożyczki biznesowej, może rozważyć udzielenie ci linii kredytowej na wypadek sytuacji awaryjnej. Na koniec, jeśli nadal masz niedobory gotówki, możesz rozważyć drastyczną zmianę swojego biznesplanu lub zamknięcie go. Firma z ciągłym niedoborem gotówki nie jest zrównoważona.

Popularne Wiadomości