Dissolving S Corp With Outstanding Debt

Jeśli czas zamknąć korporację S, prawo stanowe określa procedury prawne. W większości stanów oznacza to składanie artykułów o rozwiązaniu agencji, która zarejestrowała twój biznes - często biuro sekretarza stanu lub "oddział korporacji". Niespłacone długi pozostają ważne przed i po rozwiązaniu, a funkcjonariusze korporacji mogą osobiście odpowiadać za ich spłatę.

S Corps

Korporacja S to firma, która decyduje się na opodatkowanie w podrozdziale S kodu IRS. Przychód netto przechodzi na akcjonariuszy, którzy deklarują dochód z ich osobistych deklaracji podatkowych. Korpus S, jak każda inna firma, musi zarejestrować się w stanach, w których firma działa. Za zgodą funkcjonariuszy korporacji korporacja S może zdecydować się na zmianę swojego statusu podatkowego i może na przykład zostać korporacją C, a firma będzie musiała płacić podatki od dochodu. Może on również zostać rozwiązany poprzez złożenie dokumentów w państwie - ale to nie anuluje długów ani zobowiązań, które korporacja mogła zakładać w trakcie prowadzenia działalności.

Wymagane formularze

Artykuły rozwiązujące się w niektórych państwach wymagają listy wszystkich zaległych długów, które korporacja może przekazać następnej firmie. Na przykład w Kalifornii korporacja musi złożyć oświadczenie, że wszystkie długi zostały zapłacone lub są dostarczane, o ile pozwalają na to aktywa. Daje to wierzycielom publiczny dostęp do informacji o środkach przedsiębiorstwa i zamierzonej metodzie płatności. Wiele stanów wymaga również "dowodu podatkowego", który poświadcza, że ​​wszystkie podatki państwowe, opłaty, grzywny i kary zostały zapłacone. Bez zezwolenia podatkowego korporacja może nie zostać dopuszczona do rozwiązania.

Satysfakcja z długów

S korporacje są na ogół wymagane przez prawo stanowe, aby powiadomić wszystkich wierzycieli o rozwiązaniu. Po rozwiązaniu firmy funkcjonariusze odpowiadają za likwidację majątku spółki. Przychody ze sprzedaży są następnie płatne za pozostające do spłaty zobowiązania. Po zaspokojeniu wszystkich długów właściciele lub udziałowcy firmy mogą żądać i dzielić saldo aktywów. Każde państwo ustala limit czasowy dla spłaty zaległych długów, niezależnie od tego, czy są one ustalane w formie ustnego czy pisemnego kontraktu, czy też wynikają z pożyczek lub odnawialnych rachunków kredytowych.

Wymagane pliki IRS

IRS wymaga od S korporacji złożenia ostatecznego zeznania podatkowego do 15 dnia trzeciego miesiąca następującego po dacie rozwiązania. Korporacja musi również złożyć formularz 966, rozwiązanie korporacyjne lub likwidację. Ten formularz należy przesłać do urzędu skarbowego w ciągu 30 dni od przyjęcia przez spółkę dokumentów rozwiązujących. Formularz 966 jest również używany, gdy firma wybiera likwidację któregokolwiek ze swoich zapasów. IRS nie wymaga od korporacji rozwiązania swoich długów przed złożeniem dokumentów. Jednakże agencja będzie osobiście ścigać aktywa korporacyjne, a także osobiście członków korporacji, w celu spłaty zaległych podatków.

Popularne Wiadomości