Wytyczne dla pracowników

Jednym z najważniejszych dokumentów, które przekazujesz swoim pracownikom, jest podręcznik zawierający zasady i procedury firmy. Zbudowanie podręcznika dla pracowników jest zadaniem, za które ostatecznie odpowiada nasz dział zasobów ludzkich, ale zespół wykonawczy powinien być zaangażowany w opracowywanie zawartych w nim polityk. Jednym ze sposobów na rozpoczęcie rozwoju podręcznika dla pracowników jest współpraca między specjalistami ds. Zasobów ludzkich w każdym obszarze departamentu.

Przegląd podręczników dla pracowników

Przygotowanie podręcznika dla pracowników firmy jest istotną częścią prowadzenia działalności gospodarczej. Twoje operacje biznesowe będą bardziej skuteczne dzięki pisemnym zasadom i procedurom, które mogą przeczytać twoi pracownicy. Stworzenie pisemnych wytycznych dla Twojej firmy chroni Twoją organizację, jej zasoby i pracowników.

Opracowywanie polityk

Porozmawiaj ze swoimi pomysłami lidera zasobów ludzkich na zarys podręcznika. Powszechne zasady zawarte w podręcznikach dla pracowników obejmują warunki zatrudnienia, frekwencji, wykonywania pracy, bezpieczeństwa w miejscu pracy, procedur awaryjnych, przetwarzania skarg pracowniczych i polityki dotyczącej narkotyków w miejscu pracy. Ponadto podręczniki dla pracowników zawierają zobowiązanie pracodawcy do uczciwych praktyk zatrudnienia i polityki antydyskryminacyjnej.

Wkład specjalistów HR

Każdy członek działu zasobów ludzkich odgrywa ważną rolę w opracowaniu wszechstronnego podręcznika. Specjaliści z Twojej firmy w zakresie bezpieczeństwa, zatrudnienia, stosunków pracowniczych, szkoleń oraz odszkodowań i świadczeń mają swój udział w tworzeniu polityk, które są zgodne z federalnymi i stanowymi przepisami dotyczącymi zatrudnienia, a także z odpowiednimi rozporządzeniami miejskimi. Każdemu specjaliście należy przypisać odpowiedni wkład do podręcznika i ustalić datę, w której należy dokonać przeglądu projektów polityk. Wymiana pomysłów, informacji i wiedzy specjalistycznej wśród specjalistów w dziedzinie zasobów ludzkich pomaga w stworzeniu skutecznego podręcznika dla referencji pracowników.

Oświadczenie organizacyjne i cele

Po przygotowaniu szkicu zaplanuj swojego lidera zasobów ludzkich, aby spotkał się z kierownictwem wykonawczym. Zespół wykonawczy musi przejrzeć i zatwierdzić projekt podręcznika. Ważną częścią wprowadzenia do polityki zatrudnienia jest oświadczenie organizacyjne. Twój zespół wykonawczy może przejąć przewodnictwo w opracowywaniu tego rozdziału w podręczniku. Niektóre pomysły na oświadczenia organizacyjne mogą być historią firmy, celami organizacyjnymi i celami, etyką biznesową oraz misją i wartościami firmy.

Dystrybucja podręcznika

Jesteś teraz gotowy, aby sfinalizować swój podręcznik pracownika i przekazać go swoim pracownikom i kierownictwu. Pierwsza dyskusja na temat tego podręcznika powinna odbywać się z przełożonymi, menedżerami i innymi członkami zespołu kierowniczego. Twój szef działu zasobów ludzkich doradzi, jak najlepiej odpowiedzieć na pytania pracowników dotyczące nowo opublikowanych zasad. Następnie zorganizuj spotkanie dla całego personelu, aby przedstawić nowy podręcznik. Możesz zaplanować to jako rodzaj strony startowej jako jeden z pierwszych oficjalnych dokumentów swojej firmy, zaprojektowany, aby pomóc całej załodze.

Artykuł AllBusiness "Top 10 błędów podręcznika pracownika" zawiera porady dotyczące informowania pracowników o nowym podręczniku: "Nagłe wprowadzenie podręcznika dla pracowników może sugerować, że organizacja nie jest zadowolona ze sposobu, w jaki sami pracują. Często tak nie jest. Dlatego lepiej jest wyjaśnić, że podręcznik jest jedynie sposobem wyjaśnienia procedur i polityk. Ponadto powinieneś być przygotowany na udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące podręcznika. "

Popularne Wiadomości