Przykłady baz danych kontroli zapasów w programie Access

Microsoft Access to program bazodanowy, szeroko stosowany w świecie biznesu. Dostęp może być skuteczny jako system kontroli zapasów; firmy mogą korzystać z funkcji i korzyści programu na wiele różnych sposobów. Dostęp może być wykorzystywany jako środek do prowadzenia inwentaryzacji fizycznej lub do tworzenia szczegółowego systemu zamawiania i uzupełniania produktów.

Internetowy system zamówień

Firmy, które sprzedają produkty przez internet, mogą skonfigurować system zamawiania z przodu, który umożliwia klientom składanie zamówień online. Internetowy system zamawiania online można następnie połączyć z bazą danych Microsoft Access. Baza danych służy następnie jako back-end dla tego systemu zamawiania front-end --- menedżerowie firmy mogą uruchamiać raporty i zapytania w celu ustalenia, które produkty są bestsellerami. Menedżerowie mogą również tworzyć niestandardowe zapytania w bazie danych, aby określić, kiedy zamówić nowy towar w celu zastąpienia sprzedanych przedmiotów.

Roczny wykaz

Przeprowadzanie dorocznej inwentaryzacji pozwala firmom pogodzić liczbę produktów, o których mówi system komputerowy, z liczbą produktów faktycznie obecnych na półkach. Firmy mogą korzystać z bazy danych Microsoft Access, aby ułatwić ten proces. Baza danych może drukować raporty dotyczące inwentaryzacji, dzięki czemu pracownicy, którzy prowadzą inwentarz, pracują z dokumentów papierowych. Po zakończeniu inwentaryzacji inni pracownicy wprowadzają te liczby i używają ich do aktualizacji bazy danych kontroli zapasów.

Raporty wariancji

Administratorzy baz danych mogą tworzyć niestandardowe raporty, aby pokazać, które produkty wykazują największą różnicę między rzeczywistą liczbą na półkach a liczbą jednostek pokazaną w skomputeryzowanym systemie kontroli zapasów. Raporty te mogą być przydatne do przeprowadzania audytów inwentaryzacyjnych i kontrolowania kurczenia się. Jeśli określony produkt ma wysoki poziom kurczenia się, kierownictwo może podjąć kroki, aby zapobiec kradzieży i chronić pozostałe produkty.

System zamawiania

Właściciele i menedżerowie firmy mogą korzystać z baz danych Microsoft Access w celu opracowania automatycznego systemu zamówień dla swoich produktów. Mogą tworzyć zapytania i raporty, które odbiegają od tych zapytań i dostarczają szczegółowych informacji na temat liczby dostępnych jednostek, a także informacji o ostatnim zamówieniu każdego produktu i datach tych zamówień. Dzięki temu menedżerowie mogą kontrolować swoje zapasy i zamawiać produkty dokładnie wtedy, gdy są potrzebne.

Popularne Wiadomości