Czym jest różnorodność w zasadach rachunkowości?

Różnorodność w rachunkowości odnosi się do różnic w rejestrowaniu i wykorzystywaniu informacji finansowych; Amerykańskie firmy współpracujące z międzynarodowymi korporacjami stają przed wyzwaniami radzenia sobie z różnorodnością, gdy zajmują się zasadami rachunkowości. Podczas gdy wiele firm radzi sobie z różnicami bez przerywania operacji biznesowych, problemy wpływają na ważne transakcje biznesowe, w tym na ocenę wartości netto firmy, a także na sposób, w jaki menedżerowie podejmują decyzje biznesowe. Badania odnotowane przez Krajowe Biuro Badań Ekonomicznych wskazują, że różnorodność rachunkowości wpływa na ceny papierów wartościowych i sposób kompilacji międzynarodowych portfeli.

Ogólnie przyjęte zasady i standardy rachunkowości

Podczas gdy księgowi i księgowi szkolą się przy użyciu różnych podręczników i filozofii edukacyjnych, dwie agencje ustalają standardy rachunkowości stosowane przez te grupy specjalistów finansowych zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości, znanymi również jako GAAP. Federalna Rada Doradcza ds. Standardów Rachunkowości wydaje roczne ogólne zasady rachunkowości dla agencji federalnych i urzędów. Wytyczne te znajdują się w drukowanym i internetowym podręczniku. American Institute of Certified Public Accountants również wydaje standardy rachunkowości. Zarówno organizacje non-profit, jak i non-profit stosują te standardy jako wytyczne dla prowadzenia dokumentacji finansowej.

Hierarchia Różnorodności

Zasady rachunkowości mają ogólną hierarchię dla księgowych i księgowych. Kiedy zasady wydane przez Federalny Komitet Doradczy ds. Standardów Rachunkowości kolidują z drukowanymi standardami Amerykańskiego Instytutu Biegłych Rewidentów (American Institute of Certified Public Accountants), standardy FASAB mają pierwszeństwo dla profesjonalnych pracowników finansowych. Nawet przy stosowaniu standardów korporacje mają możliwość interpretacji standardów rachunkowości zgodnie z przepisami prawnymi i zawodowymi w taki sposób, aby stworzyć różnorodność w zakresie finansowania nagrań. Motywacja biznesowa obejmuje przedstawienie najlepszej perspektywy finansowej dla różnych scenariuszy inwestycyjnych, pożyczkowych i ekspansji. Na przykład firma może chcieć amortyzować sprzęt w ciągu jednego roku, aby uzyskać federalne ulgi podatkowe lub kredyty dostępne przez ograniczony czas.

Międzynarodowa różnorodność

Według badań opublikowanych w "Financial Analysts Journal", zgodnie z badaniami wydrukowanymi w "Financial Analysts Journal", dominują różne standardy krajowe, co uniemożliwia raportowanie jednolitych sprawozdań finansowych. Główne różnice dla amerykańskich firm zajmujących się firmami w Wielkiej Brytanii, Japonii i Kanadzie obejmują przychody z księgowości i podsumowania księgowe.

Wpływ różnorodności

Wpływ finansowy na różnorodność rachunkowości przedsiębiorstw ma miejsce wtedy, gdy firmy nie są w stanie przyciągnąć międzynarodowych funduszy inwestycyjnych w oparciu o różnice księgowe. Opłacalny biznes może wydawać się przegranym przedsięwzięciem, gdy księgi firmy są przeliczane na liczby przy użyciu różnych międzynarodowych systemów lub metod rachunkowości. Nawet jeśli inwestorom przedstawiono różnice w rachunkowości, wielu jest niechętnych do podjęcia ryzyka w obliczu różnic w portfelach inwestycyjnych.

Zmiany międzynarodowe

Podczas gdy międzynarodowe różnice w rachunkowości utrudniają niektóre inwestycje, począwszy od 2005 r., Firmy w Europie zaczęły korzystać z kolekcji międzynarodowych standardów rachunkowości opracowanych przez organy regulacyjne z różnych krajów europejskich, międzynarodowych organizacji księgowych i pracowników akademickich działających w branży finansowej. Podczas gdy norma krajowa nie została jeszcze opracowana, grupy formulacyjne również odkryły pewne zasadnicze przyczyny zróżnicowanych zasad rachunkowości. Różnice często wiążą się ze strategiami raportowania firmy, a nie z różnorodnością praktyk księgowych.

Popularne Wiadomości