Co napisać w recenzji wyników

Sezon przeglądu wydajności jest często okresem lęku zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Jednak jako właściciel małej firmy i menedżer odpowiada za sprawdzenie, czy recenzje zostały zakończone. Proces oceny wydajności jest narzędziem, które pomaga porównywać sukcesy każdego pracownika i określać jego obszary trudności. Podsumowuje on działania pracownika w trakcie okresu przeglądu i mierzy ogólną wydajność pracownika w tym okresie. Wyniki przeglądu powinny nie tylko przedstawiać mocne i słabe strony pracownika, ale także powinny zachęcać do rozwoju kariery, mierząc i wyznaczając cele oraz identyfikując potrzeby szkoleniowe.

Badania

Informacje zawarte w przeglądzie wyników powinny odzwierciedlać silne badania i dbałość o szczegóły. Przegląd powinien korelować ustalenia, które zostały zebrane w okresie przeglądu. Informacje zawarte w pliku pracownika powinny zostać uwzględnione w przeglądzie. Informacje te powinny obejmować takie aspekty, jak skargi klientów, działania dyscyplinarne i problemy z frekwencją, a także pozytywne informacje, takie jak komplementy, dobra sprzedaż i najwyższa jakość. Mimo, że obserwacje mogą zostać włączone do twojej recenzji, powinieneś uwzględnić tylko obserwacje z pierwszej ręki i unikać używania zgadywanek, plotek i zarzutów.

Mocne i słabe strony

Przegląd wyników jest analizą sukcesu i porażki pracownika na stanowisku i w firmie. Jednym z najskuteczniejszych sposobów określenia tych aspektów jest identyfikacja mocnych i słabych stron pracownika. Czytając dokumentację pracownika, powinieneś zakwalifikować te mocne i słabe strony. Klasyfikacja tych kategorii pomoże ci określić ogólną rentowność pracownika i określi obszary, w których pracownik potrzebuje dodatkowego szkolenia lub uwagi.

Ramy czasowe

Jeśli Twój pracownik był obecny na więcej niż jednej ocenie wydajności, powinieneś pobrać te recenzje. W takim przypadku będziesz chciał przejrzeć poprzednie oceny, aby porównać i porównać wyniki pracownika z poprzednimi latami. Mamy nadzieję, że zwiększysz ogólną wydajność pracownika. Mimo to możesz tego nie robić. Są to obszary, które chcesz podkreślić w przeglądzie wydajności. Przez lata można mówić o ogólnej ewolucji pracownika i wykorzystywać te informacje do rozwijania ścieżki kariery pracownika w firmie.

Wyniki

Ocena wydajności pracownika powinna zawsze zawierać szczegółowe streszczenie ogólnej wydajności. Recenzja powinna zawierać Twoje komentarze na temat pozycji wyróżnionych w recenzji. Komentarze powinny zawierać konstruktywną krytykę, która nakreśla kwestie i zapewnia sposoby poprawy lub utrzymania statusu.

Wynagrodzenie

Ostatnia część przeglądu to zazwyczaj część, którą większość pracowników chce zobaczyć jako pierwszą. Jest to część oceny, w której poinformujesz pracownika o wszelkich możliwych podwyżkach płac, które mogą wynikać z dobrej oceny. Jeśli podnosisz podwyżki płac dla dobrych ocen wydajności, powinieneś uwzględnić bieżące wynagrodzenie pracownika, wynikający z tego procentowy wzrost lub kwotę oraz nowe wynagrodzenie. Podobnie jak w pozostałej części recenzji, ważne jest, aby skomentować powód określonej kwoty wzrostu lub procentu. Na przykład "ocena dobra do doskonałej oceny kwalifikuje do podwyżki o 5 procent".

Popularne Wiadomości