Jak zmienić administracyjny adres e-mail PayPal

Mimo że PayPal umożliwia korzystanie z wielu adresów e-mail na koncie, adres e-mail administratora w systemie PayPal jest głównym adresem e-mail powiązanym z Twoim kontem. Korzystając z administracyjnego adresu e-mail PayPal, możesz wprowadzać zmiany w informacjach o swoim koncie, w tym zmiany adresu oraz dodawanie lub usuwanie powiązanych kont bankowych i kart kredytowych. Możesz zmienić ten administracyjny adres e-mail PayPal w dowolnym momencie z menu Profil PayPal.

1.

Przejdź do strony głównej PayPal.

2.

Wprowadź swój administracyjny adres e-mail i hasło PayPal i kliknij przycisk "Zaloguj się".

3.

Kliknij link "Profil".

4.

Kliknij link "E-mail" w podsekcji "Informacje o koncie".

5.

Kliknij przycisk "Dodaj", aby powiązać nowy adres e-mail z kontem PayPal. Wprowadź nowy adres e-mail i kliknij przycisk "Zapisz".

6.

Otwórz skrzynkę odbiorczą dla nowego adresu e-mail i kliknij link aktywacyjny w treści wiadomości e-mail.

7.

Wybierz adres e-mail, na który chcesz utworzyć administracyjny adres e-mail PayPal.

8.

Kliknij przycisk "Główny", aby ustawić wybrany adres e-mail jako administracyjny adres e-mail PayPal.

Popularne Wiadomości