Jak korzystać z wykładników w programie Excel

Wykładniki odnoszą się do liczby podniesionej do potęgi innego numeru. "Moc" oznacza ile razy liczba bazowa jest mnożona przez siebie. Na przykład 10 do drugiej potęgi, zwanej także "10-kwadratem", oznacza po prostu 10 razy 10. W biznesie wiele ważnych obliczeń, takich jak projekcje wzrostu, wymaga wykładników. Jeśli jesteś zagorzałym użytkownikiem Microsoft Excel, najprawdopodobniej będziesz musiał użyć wykładników w Excelu.

1.

Otwórz arkusz kalkulacyjny firmy w programie Microsoft Excel.

2.

Użyj funkcji "Moc", aby określić wykładnik, używając formatu "Moc (liczba, moc)". Jeśli jest używany samodzielnie, musisz dodać znak "=" na początku. Na przykład "= Moc (10, 2)" podnosi 10 do drugiej mocy.

3.

Zastąp skrót "^" Excel zamiast funkcji Power za pomocą formatu "number ^ power". Na przykład "= 10 ^ 2" spełnia tę samą funkcję co "= Moc (10, 2)".

Popularne Wiadomości