Czy rząd udziela dotacji osobom lub firmom, aby uzyskać panele słoneczne?

Wuj Sam wypłaca setki miliardów dolarów federalnych dotacji rocznie za pośrednictwem ponad 1000 programów grantowych. Państwa i samorządy lokalne zapewniają miliardy więcej. Całkowita dostępna kwota i ogólne cele finansowania różnią się znacznie z roku na rok, ale finansowanie projektów w zakresie energii alternatywnej jest priorytetem dla wielu programów, w tym programów skupiających się na panelach słonecznych do zasilania domów, firm, gospodarstw rolnych i innych operacji. Możesz skorzystać z wygodnego narzędzia online do zbadania możliwości dotacji energii słonecznej.

DSIRE

Baza danych o państwowych korzyściach dla odnawialnych źródeł energii lub DSIRE to kompleksowy zbiór informacji na temat źródeł finansowania projektów w zakresie energii alternatywnej. Baza danych jest prowadzona wspólnie przez North Carolina State University, Międzystanową Radę Energii Odnawialnej oraz Sojusz na rzecz Zrównoważonej Energii i jest finansowana przez Departament Energii USA. Pomimo nazwy programu, baza danych zawiera informacje na temat federalnych i lokalnych zachęt, a także zachęt państwowych. DSIRE Solar koncentruje się głównie na dotacjach na panele słoneczne i inne projekty związane z energią słoneczną. Obejmuje to również informacje o wsparciu niepieniężnym, takim jak zachęty podatkowe i pożyczki.

Dotacje federalne

Obecnie trwa kilka federalnych programów grantowych na finansowanie paneli słonecznych i innych projektów słonecznych. Sprawdź bazę danych DSIRE, aby uzyskać najbardziej aktualne informacje; programy różnią się z roku na rok. Długoterminowe programy federalne, które finansują projekty związane z energią słoneczną, obejmują dotację Programu Tribal Energy Tribal Energy oraz trzy programy dotacyjne z Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych ukierunkowane głównie na gospodarstwa rolne i społeczności wiejskie: program dotacji na wysokie koszty energii, program wspierania biorafinerii pomocy odnawialnej oraz energia obszarów wiejskich dla programu America.

Inne dotacje rządowe

DSIRE zawiera listę kilkudziesięciu państwowych i lokalnych programów grantowych, które wspierają projekty związane z energią słoneczną. Obejmują one od Grantów Odnawialnych na Alaskę po program Solar 4R Schools w Waszyngtonie; te same programy dotacyjne są również dostępne w kilku innych państwach. Liczne możliwości dotacji są dostępne w poszczególnych miastach i regionach, takich jak Boulder, Colorado Solar Grant Program i Chicago's Small Business Improvement Fund. Baza danych DSIRE regularnie aktualizuje status finansowania każdego programu, ponieważ nie wszystkie programy dotacyjne są finansowane co roku.

Inne zachęty

Możesz skorzystać z wielu innych rodzajów programów motywacyjnych. Oprócz dotacji, rządy oferują ulgi podatkowe, rabaty, tanie kredyty, zwolnienia z opłat za zezwolenie oraz bezpłatne lub tanie usługi, takie jak pomoc w planowaniu budowy. Ponadto źródła pozarządowe, takie jak fundacje i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, czasami oferują pomoc w projektach związanych z energią słoneczną. DSIRE wymienia ponad 70 programów motywacyjnych na energię słoneczną w samej Kalifornii i kilkaset innych w innych stanach.

Popularne Wiadomości