Dwa główne gałęzie analizy ekonomicznej

Ekonomia może wydawać się niejasnym tematem, ponieważ nie miałeś okazji zbytnio jej uczyć, ale jej część może być bardzo zrozumiała. Prostą definicją ekonomii jest badanie, w jaki sposób ludzie korzystają z zasobów, w szczególności z ograniczonych zasobów.

Wskazówka

  • Analiza ekonomiczna jest zwykle podzielona na dwie główne gałęzie, mikroekonomię i makroekonomię. Mikroekonomia bada, w jaki sposób poszczególne osoby i firmy funkcjonują w konkretnych sytuacjach, podczas gdy makroekonomia bada, jak funkcjonuje cała gospodarka danego narodu, a nawet świata.

Prosta definicja ekonomii

Różni eksperci mogą oferować różne dokładne definicje ekonomii, ale większość czasu, jeśli poprosisz o prostą definicję ekonomii, dostaniesz coś, co wiąże się z tym, w jaki sposób ludzie wykorzystują zasoby, biorąc pod uwagę określone bodźce. Na przykład ekonomiści mogą się uczyć, kiedy ludzie mają tendencję do oszczędzania lub wydawania pieniędzy, jak ceny mieszkań reagują na zmiany w przepisach dotyczących zagospodarowania przestrzennego lub jak wpływają na gospodarkę nowe mechanizmy wydatkowe, takie jak karty kredytowe czy bitcoiny.

Często ekonomia może pokrywać się z innymi naukami społecznymi, takimi jak socjologia, nauki polityczne i psychologia, a niektóre z narzędzi matematycznych i badawczych, takich jak analizy statystyczne i ankiety, mogą być takie same, od dyscypliny do dyscypliny.

Zrozumienie mikroekonomii

Mikroekonomia to gałąź ekonomii, która zajmuje się tym, w jaki sposób jednostki, w tym ludzie i firmy, reagują na warunki ekonomiczne. Na przykład pytanie o to, jakie punkty cenowe spowodują, że ludzie przestawią się z kupowania wołowiny na kurczę, podlega mikroekonomii, podobnie jak pytania, czy określone stopy procentowe spowodują, że poszczególne firmy zwiększą zatrudnienie.

Niektóre mikroekonomie koncentrują się na produkcji, co oznacza przejście zasobów jednej formy w drugą, tak jak w fabryce lub biurze. Ekonomia pracy również ogólnie podlega mikroekonomii, rozumiejąc, co motywuje pracowników i ich pracodawców oraz powoduje zatrudnianie, zwolnienia i zmiany płac.

Ponieważ mikroekonomia skupia się na tematach bliskich i drogich sercom wielu właścicieli firm, często jest uważana za bardziej użyteczną i mniej abstrakcyjną niż makroekonomia, która patrzy na całą gospodarkę.

Zaangażowanie w makroekonomię

Z drugiej strony makroekonomia patrzy na gospodarkę jako całość. Obejmuje to próbę zrozumienia, co napędza cykl koniunkturalny od boomu do upadku, lub od wzrostu do recesji, oraz co kontroluje nadrzędne wskaźniki ekonomiczne, takie jak produkt krajowy brutto, bezrobocie i inflacja.

Z tych powodów makroekonomia jest mniej eksperymentalna niż mikroekonomia, a nauka w pewnym sensie wolniej się rozwija.

Makroekonomia może być zatem użyteczna dla studentów historii, próbująca zrozumieć, dlaczego niektóre kraje prosperowały w różnym czasie, oraz polityków i bankierów centralnych w miejscach takich jak Rezerwa Federalna, które chcą sterować gospodarką w przyszłość.

Popularne Wiadomości