Zasady dotyczące oszustw dla organizacji non-profit

Kary za oszustwa w organizacji non-profit mogą obejmować członków zarządu odpowiedzialnych za utracone fundusze, nawet jeśli nie mieli pojęcia, że ​​miało miejsce oszustwo. Brak śledzenia transakcji finansowych organizacji non-profit stanowi poważne naruszenie obowiązków powierniczych funkcjonariusza lub dyrektora. Wdrażanie polityki i procedur dotyczących oszustw ogranicza możliwości oszustwa i chroni kluczowych pracowników.

Rodzaje oszustw

Istnieje wiele sposobów na oszustwa w organizacjach non-profit. Jeden lub dwóch kluczowych pracowników, oficerów lub dyrektorów może sprzeniewierzyć fundusze. Dyrektorzy organizacji mogą zatrudniać niewykwalifikowanych wykonawców lub pracowników lub przepłacać nimi. Organizacje non-profit mogą publikować fałszywe informacje na temat swoich działań, w tym o tym, ile pieniędzy zarabiają i wydają. Członkowie Rady mogą promować działania, zatwierdzać fundusze lub głosować nad uchwałami pomimo konfliktu interesów.

Czeki i salda

Jednym ze sposobów zmniejszenia szans na oszustwa jest ustalenie zasady, która wymaga, aby wszystkie kontrole były opatrzone dwoma podpisami. Może to być członek personelu i członek zarządu, często skarbnik. Organizacje non-profit mogą wymagać, aby osoba inna niż autor czeku podpisywała go we wszystkich instancjach lub wymagała, aby kontrole były podpisywane pod warunkiem, że czek przekroczy pewną kwotę. Na czeku można wymagać dwóch podpisów i wymieniać trzy lub więcej osób, które mogą działać jako osoby podpisujące. Organizacja non-profit może wymagać uprzedniego zatwierdzenia niektórych wydatków, środków, które zostaną zwrócone osobie fizycznej, oraz niektórych rodzajów umów. Rada może wyznaczyć audytora, aby regularnie sprawdzał umowy, dokumenty finansowe i operacje każdego departamentu organizacji.

Sprawozdawczość finansowa

Członkowie zarządu nie mogą domagać się nieznajomości oszustwa, jeśli nigdy nie przejrzą dokumentów finansowych organizacji. Rada dyrektorów powinna ustalić zasadę, że kompleksowa sprawozdawczość finansowa ma miejsce na każdym posiedzeniu zarządu lub przynajmniej raz na kwartał. Rada powinna powołać komisję finansową, aby przeglądać miesięczne bilanse, wyciągi bankowe lub księgi rachunkowe. Podczas gdy między regularnymi przeglądami finansowymi mogą występować oszustwa, im częściej dane są zgłaszane, tym lepiej zarząd spełnia swoje obowiązki powiernicze w zakresie finansów organizacji i chroni się przed odpowiedzialnością.

Konflikt interesów

Aby uniemożliwić członkom zarządu przekazywanie pieniędzy członkom rodziny, partnerom biznesowym, znajomym lub własnym firmom, organizacja non-profit powinna mieć politykę dotyczącą konfliktu interesów. Może to obejmować uniemożliwienie organizacji prowadzenia interesów z konkretnymi osobami i firmami, członkom zarządu zgłaszającym potencjalne konflikty i członkom rady powstrzymującym się od głosów, które mogą powodować konflikt.

Ubezpieczenie

Członkowie zarządów organizacji non-profit mogą chronić się przed niektórymi rodzajami oszustw, kupując polisę ubezpieczeniową dyrektora i urzędnika. Organizacje non-profit zwykle kupują politykę grupową, aby pomóc chronić członków zarządu w przypadku, gdy organizacja zostanie pozwana za decyzje podejmowane przez zarząd. Nie chroni to funkcjonariuszy, jeśli są oni nieprzyjemni - na przykład, jeśli świadomie nie wywiązują się ze swoich obowiązków powierniczych, aby być na bieżąco z kwestiami organizacyjnymi, takimi jak umowy i sprawozdawczość finansowa.

Popularne Wiadomości