Obsługa dystrybucji aktywów w likwidacji korporacji S-Corporation

Rozwiązanie korporacji S i likwidacja jej aktywów jest bardziej skomplikowane, niż mogłoby się wydawać na początku. Kiedy wychodzisz z biznesu, twój zarząd ma prawny obowiązek maksymalizacji wartości aktywów korporacji, starając się pozbyć wszystkiego tak szybko, jak to możliwe. Ostatecznie, prawo stanowe reguluje sposób, w jaki zlikwidowane aktywa są dystrybuowane do interesariuszy twojej firmy.

Rozpuszczanie pod prawem państwowym

Chociaż twoja korporacja S ma specjalny status podatkowy dla federalnych celów podatkowych, wciąż podlega prawom państwa, w którym jest zarejestrowana. Ustawy państwowe ustanawiają procedury rozwiązywania, które zapewniają akcjonariuszom możliwość zamknięcia działalności bez martwienia się o długotrwałą odpowiedzialność za sprawy, które mogą pojawić się długo po zamknięciu przez korporację drzwi.

Likwidacja aktywów

Większość stanów wymaga, aby korporacja S upoważniła osobę lub zespół do złożenia umowy o rozwiązaniu spółki z odpowiednią agencją państwową i zakończyła swoje sprawy. Likwidacja aktywów korporacji jest dużą częścią tego procesu. Polega ona na wycenie wartości materialnej i niematerialnej firmy, przygotowaniu jej do sprzedaży i wybraniu najlepszej metody sprzedaży dla każdego rodzaju nieruchomości. Osoba odpowiedzialna za to zadanie jest prawnie zobowiązana do maksymalizacji wartości aktywów, więc nie może po prostu rozdawać ich za grosze lub sprzedawać je stronom wewnętrznym po obniżonej cenie. Jednak wartość likwidacyjna aktywów stanowi zwykle jedynie ułamek wartości rynkowej, ponieważ likwidacja często odbywa się z ograniczeniami czasowymi, które dają nabywcy przewagę.

Zamawianie płatności

Po zamianie sprzętu, zapasów i list klientów na gotówkę, nie możesz po prostu zamknąć drzwi i schować pieniędzy. S korporacje, które kończą działalność, muszą spłacić wszystkich znanych wierzycieli w pierwszej kolejności z dochodów z likwidacji i dać wystarczająco dużo czasu dla nieznanych wierzycieli na złożenie wniosku. Większość stanów wymaga również, aby rozwiązane korporacje przeznaczały wystarczającą ilość pieniędzy na spłatę ewentualnych długów, które są nadal przedmiotem sporu w chwili zamknięcia działalności, w przypadku gdy rozstrzygnięcie sprawy nie leży w interesie spółki.

Dystrybucja aktywów dla akcjonariuszy

Środki zlikwidowane, które pozostają po zaspokojeniu wierzycieli, muszą zazwyczaj być wypłacane akcjonariuszom w zamian za jedną akcję. S korporacje są wymagane przez federalny kod podatkowy, aby mieć tylko jedną klasę akcji, więc wszyscy akcjonariusze mają równe prawa do wypłat z pozostałej części. Na przykład, jeśli korporacja ma 100 akcji w stanie nienaruszonym, a 1 000 USD w postaci zysku, należy przypisać każdemu udziałowi 10 USD. Akcjonariusze otrzymaliby proporcjonalną część pozostałej kwoty w zależności od liczby posiadanych udziałów. S korporacje to małe firmy, które czasami mają nieobecnych akcjonariuszy. Jeżeli akcjonariusz nadal jest właścicielem zapisu, jest on jednak uprawniony do zmniejszenia pozostałej części, nawet jeśli akcjonariusz nie jest już w dobrych stosunkach z firmą.

Popularne Wiadomości