Struktury hierarchii w organizacjach

W dzisiejszym świecie małych przedsiębiorstw istnieją różne typy struktur organizacyjnych, które firmy mogą wdrożyć, aby odnieść sukces. Chociaż nie ma dobrej lub złej struktury organizacyjnej do wyboru, jedna struktura może działać lepiej dla twojego modelu biznesowego niż dla innych. Ogólnie najlepszą strukturą dla Twojej firmy jest taka, która skutecznie realizuje podstawowy cel Twojej firmy.

Typowa hierarchia

W typowej hierarchii w organizacji pracownicy przyjmują różne role na różnych poziomach, które łączą i przyczyniają się do realizacji celów firmy. Każdy poziom pracowników obejmuje menedżera lub menedżerów bezpośrednio nadzorujących ich poziom pracowników i raportujących do kierownictwa wyższego szczebla ponad nimi, tworząc piramidalny kształt. Tego typu hierarchie mogą być wysokimi lub płaskimi hierarchiami w odniesieniu do tego, ile poziomów menedżerów znajduje się w środku hierarchicznej piramidy.

Jawna struktura

Wyraźne struktury organizacyjne są jedną z najprostszych i najbardziej oczywistych struktur biznesowych, według autora Martina Fowlera. Struktury te są przykładem płaskich hierarchii i zazwyczaj składają się z trzech części: podziału, menedżera i pracownika. Martin Fowler stwierdza, że ​​wadą tego typu struktury jest niezdolność do dobrej pracy, jeśli istnieje "wiele typowych zachowań między rodzajami organizacji".

Struktura podziału produktu

W strukturze działu produktu menedżerowie i pracownicy są podzieleni na osobne działy oparte na produktach, na których koncentrują się jako zespoły. Każdy podział jest zazwyczaj samodzielny i ma własny poziom marketingu, badań, celów biznesowych i strategii, które przyczyniają się do realizacji celów całej firmy. Ten rodzaj struktury zwykle zwiększa odpowiedzialność pracowników i menedżerów oraz szybsze dostosowanie do zmieniających się klimatów biznesowych wpływających na konkretne produkty.

Funkcjonalna struktura

W przeciwieństwie do struktur podziału produktów, struktury funkcjonalne tworzone są w oparciu o konkretne funkcje każdego poziomu pracowników i menedżerów. Takie funkcje mogą obejmować zasoby ludzkie, badania i rozwój, marketing i reklamę oraz finanse. Struktury funkcjonalne na ogół prowadzą do wysokiej wydajności i wysokiej specjalizacji wśród pracowników w zakresie funkcji, ale mogą ostatecznie spowalniać czas reakcji na takie elementy, jak obsługa klienta.

Popularne Wiadomości