Jak włączyć sesje jednoczesnych użytkowników w systemie Windows XP

Aby włączyć równoczesne sesje użytkowników w systemie Windows XP, należy przejść do sekcji Konta użytkowników w Panelu sterowania. Jak sama nazwa wskazuje, wiele osób może być jednocześnie zalogowanych na tym samym komputerze, gdy włączone są sesje użytkownika współbieżnego. Może to być przydatne w sytuacjach, gdy wiele osób chce korzystać z komputera, ale nie chce zamykać ich otwartych programów lub plików. Po włączeniu tej funkcji będziesz mógł przełączać konta użytkowników z menu Start systemu Windows.

1.

Zaloguj się do administracyjnego konta użytkownika na komputerze z systemem Windows XP i przejdź do menu Start. Wybierz "Panel sterowania" z prawego panelu menu, a następnie wybierz opcję "Konta użytkowników".

2.

Kliknij przycisk "Zmień sposób logowania się i logowania" i zaznacz pole "Użyj ekranu powitalnego", jeśli nie jest jeszcze zaznaczone.

3.

Zaznacz pole wyboru "Użyj szybkiego przełączania użytkowników" i kliknij przycisk "Zastosuj opcje", aby zapisać zmiany wprowadzone w ustawieniach.

4.

Wróć do menu Start, wybierz "Wyloguj", a następnie kliknij przycisk "Przełącz użytkownika". Zostaniesz teraz przywrócony do ekranu powitalnego. Wybierz innego użytkownika i zaloguj się, aby rozpocząć sesję równoczesnego użytkownika.

Popularne Wiadomości