Jak wprowadzić opłaty pieniężne w Quicken

Quicken pozwala generować raporty, które pokazują zarówno całkowity dochód, jak i wydatki. Wydatki są oparte na transakcjach, które wprowadziłeś w przeszłości. To sprawia, że ​​ważne jest ręczne wprowadzanie dziennych wydatków gotówkowych. Rejestrowanie transakcji pomaga również monitorować wydatki, aby upewnić się, że nie przekroczysz ustalonego budżetu. Użyj zakładki Wydawanie w Quicken, aby wprowadzić wydatki gotówkowe.

1.

Kliknij przycisk "Dodaj konto", jeśli jeszcze nie utworzyłeś konta gotówkowego. Wybierz opcję "Gotówka" w obszarze Wysyłanie i kliknij "Dalej". Wpisz nazwę konta gotówkowego i określ, czy Twoje konto jest używane do transakcji osobistych lub biznesowych. Kliknij ponownie przycisk "Dalej" i wprowadź datę, od której chcesz rozpocząć śledzenie wydatków i kwotę, jaką obecnie posiada konto. Pomiń ten krok, jeśli masz już konto gotówkowe.

2.

Wybierz konto gotówkowe z paska bocznego i kliknij kartę "Wydawanie", aby wyświetlić tabelę przychodów i wydatków związanych z tym kontem.

3.

Kliknij ostatni wiersz z datą. Kliknij komórkę tabeli w tym wierszu pod kolumną odbiorcy płatności i wprowadź osobę lub podmiot, na rzecz którego płacisz pieniądze.

4.

Kliknij kolumnę Kategoria tego wiersza i wybierz kategorię wydatków z sekcji Koszty działalności lub Osobiste wydatki. Twój wybór powinien najlepiej sklasyfikować transakcję.

5.

Kliknij kolumnę Wydaj w tym samym wierszu i wpisz kwotę, którą wydałeś. Naciśnij klawisz "Enter" na klawiaturze, aby wprowadzić koszt gotówki.

Popularne Wiadomości