Jak utworzyć FICA dla listy płac na arkuszu Excel?

Wśród podstawowych podatków, które ludzie muszą płacić, FICA jest jedną z najczęstszych. FICA oznacza federalny podatek składkowy na ubezpieczenie społeczne i składa się z podatku Social Security i Medicare. Aby określić dokładną kwotę podatku FICA, którą pracownik musi zapłacić, możesz skorzystać z arkuszy kalkulacyjnych Excel i obliczeń. Jako pracodawca jesteś odpowiedzialny za potrącanie tych podatków od pensji każdego pracownika i płacenie go rządowi federalnemu.

1.

Kup arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel, jeśli Twój komputer go nie ma. W wielu przypadkach komputery z systemem operacyjnym Windows mają zainstalowany program. Jednak nowsze wersje nie mają automatycznie zainstalowanego tego programu. Microsoft Excel zwykle oferuje różne typy szablonów istotnych dla obliczania listy płac i korekt.

2.

Określić status zatrudnienia. Niektóre statusy zatrudnienia są zwolnione zgodnie z niektórymi regulacjami FICA. Daremne byłoby ustalenie opłat FICA za wynagrodzenie firmy, gdyby FICA nie obejmowała pracowników. FICA ogólnie obowiązuje każdego, kto pracuje jako pracownik. Przepisy przyznają zwolnienia, ale są to rzadkie przypadki.

3.

Utwórz tabelę, której możesz użyć w dowolnym momencie, aby określić te podatki. Użyj pierwszego wiersza, aby umieścić nazwy dla każdej kolumny: w komórce A1 wpisz "Nazwisko pracownika", w komórce B1 wpisz "Dochód pracownika", w komórce C1 wpisz "Ubezpieczenie społeczne", w komórce D1 wpisz "Podatek Medicare", aw E1 umieścić "FICA".

4.

Wpisz nazwisko pracownika, dla którego chcesz określić FICA w kolumnie A. Pod nagłówkiem "Dochód" wpisz dochód, jaki pracownik otrzyma za okres, dla którego obliczasz podatki FICA. Zapoznaj się z witryną IRS i sprawdź stawkę podatku. Od czasu do czasu IRS zmienia stawki podatkowe, w tym stawki dla FICA i określone wynagrodzenia. Począwszy od 2011 roku, IRS wymaga od pracowników zapłacić 4, 2 procent ich dochodów w podatku Social Security i 1, 45 procent w podatku od Medicare.

5.

Utwórz formułę dla każdego podatku FICA. W kolumnie "Podatek Ubezpieczenia Społecznego" lub komórce C3 wpisz "= B3 0, 042". Jest to formuła, której używasz do obliczenia podatku Ubezpieczenia Społecznego: pomnóż dochód pracownika przez stawkę ubezpieczenia społecznego, która wynosi 4, 2 procent, co odpowiada 0, 042. W kolumnie "Podatek Medicare" lub komórce D3 wpisz "= B3 0, 0145". Jest to formuła używana do obliczenia podatku Medicare: pomnóż dochód przez stawkę podatku Medicare, która wynosi 1, 45%, co odpowiada 0, 0145.

6.

W kolumnie "FICA" lub komórce E2 wpisz "= C2 + D2." Daje to wynik podatku Ubezpieczenia Społecznego plus podatek Medicare, który jest sumą podatku FICA. Kwota w kolumnie "Podatek FICA" to kwota, którą należy potrącać z wynagrodzenia pracownika. Jeśli chcesz obliczyć dochód pracownika po podatku FICA, możesz dodać nową kolumnę "Dochód po FICA" w komórce F1. W tej kolumnie wpisz "= B2-E2", co daje dochód, który musisz zapłacić pracownikowi po odliczeniu podatków FICA.

7.

Zapisz swój arkusz kalkulacyjny. Za pomocą tej tabeli można obliczyć podatki FICA dla wielu pracowników w tym samym czasie. Trzeba tylko wykonać te same kroki dla każdego nowego wiersza i dochodu każdego pracownika.

Wskazówka

  • Strona internetowa IRS zawiera przydatne porady i procedury dotyczące prawidłowego obliczania różnych podatków wraz z ich odpowiednimi odliczeniami. Podatki FICA dotyczą pierwotnego dochodu pracownika, a nie odliczono dochodu po odliczeniu podatku dochodowego.

Popularne Wiadomości