Jak wyznaczyć średnią zaporę

Poziom zapasów często rośnie w ciągu roku, w zależności od dostępności podaży i popytu. Na przykład sprzedawca zabawek może utrzymać wyższy poziom zapasów w okresie świątecznym ze względu na wyższy poziom popytu w tym okresie roku. Średni poziom zapasów pokazuje ilość zapasów, które firma zwykle zatrzymuje w ciągu roku. Pomaga to firmie mierzyć poziom zapasów bez zakłóceń sezonowych.

1.

Przejrzyj wyciągi inwentaryzacyjne firmy, aby znaleźć poziomy zapasów na początku i na końcu każdego miesiąca. Będziesz mieć 13 numerów inwentarzowych: początek pierwszego miesiąca i koniec każdego z 12 miesięcy; poziom zapasów na koniec miesiąca jest równy poziomowi zapasów na początku następnego miesiąca.

2.

Dodaj wszystkie 13 figur zapasów. Na przykład, jeśli sklep z zabawkami ma poziomy zapasów 50 000 USD od końca marca do końca października i poziomy zapasów 80 000 USD od początku stycznia do końca lutego oraz od końca listopada do końca grudnia, wtedy otrzymasz 800 000 $ (od 8 x 50 000 + 5 x 80 000 $).

3.

Podziel całkowity wynik z Etapu 2 przez 13, aby uzyskać średni poziom zapasów, który zachowuje firma. W tym przykładzie średnia wartość zapasów firmy wynosi 61 538 USD (800 000 USD / 13).

Popularne Wiadomości