Jak wyznaczyć zysk brutto dla sklepu spożywczego

Prowadząc sklep spożywczy, ważne jest, aby mieć dokładny obraz zysków i strat codziennie, co miesiąc i co kwartał. Prowadzenie uporządkowanych zapisów ma zasadnicze znaczenie dla tego zadania. Większość systemów kasowych jest teraz skomputeryzowana, więc dane mogą być łatwo pobrane do arkusza kalkulacyjnego, ale nawet jeśli musisz wykonywać obliczenia ręcznie, nie powinno to być przytłaczające, tak długo, jak robisz je każdego dnia.

1.

Każdego dnia zbieraj dane dotyczące sprzedaży z każdego rejestru, działu obsługi klienta i innych źródeł przychodów, a następnie kompiluj wyniki tygodniowo i miesięcznie, aby ułatwić obliczenia.

2.

Odejmij wszelkie zwroty ze sprzedaży, które zostały wykonane w tym okresie.

3.

Oblicz, ile pieniędzy zebrano w okresie, na który zbierasz informacje - na przykład trzymiesięczny kwartał.

4.

Zsumuj koszt towarów, które zostały sprzedane w tym samym okresie czasu.

5.

Odejmij koszt towarów od zebranych pieniędzy, aby uzyskać zysk brutto.

Popularne Wiadomości