Dwa kluczowe czynniki, które wpływają na role i obowiązki HRM

Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM) to nadzór nad rekrutacją pracowników, zatrudnianiem i utrzymaniem w organizacji. Role i obowiązki specjalistów HRM różnią się w zależności od branży i wielkości firmy. Podczas gdy wszyscy menedżerowie odpowiedzialni za zasoby ludzkie są odpowiedzialni za działanie w granicach prawa i polityki korporacyjnej, istnieją dwa kluczowe czynniki, które wpływają na role i obowiązki ZZL: siły zewnętrzne i wewnętrzne.

Czynniki zewnętrzne

Czynniki zewnętrzne to zmienne, które wpływają na organizację z zewnątrz. Jednym z przykładów są zmiany legislacyjne, które wpływają na sposób funkcjonowania HRM, takie jak zmiany w prawie płacy minimalnej, zmiany w przepisach dotyczących bezpieczeństwa pracy lub uzupełnienia przepisów dotyczących nękania w miejscu pracy. Innym przykładem zewnętrznego czynnika jest technologia. Specjaliści HRM muszą zmieniać swoje role i obowiązki w miarę wprowadzania zmian technologicznych, zapewniając poufne informacje o prywatnych pracownikach, chronione skomputeryzowane systemy archiwizacji oraz informując pracowników o monitorowaniu ich użycia przez komputer lub telefon. Dodatkowym czynnikiem zewnętrznym są zmiany kulturowe, które mają wpływ na miejsce pracy, takie jak pracownicy domagający się zwolnienia z urlopu religijnego lub pozwolenia na noszenie symboli religijnych w miejscu pracy.

Odpowiedź na czynniki zewnętrzne

Specjaliści HRM muszą dostosowywać się do czynników zewnętrznych poprzez zmianę ich ról i obowiązków. Obejmuje to pozostawanie na bieżąco w kwestiach takich jak prawo pracy, uczciwe standardy pracy oraz przepisy dotyczące dyskryminacji w miejscu pracy i nękania. Obejmuje także opracowywanie szczegółowych podręczników dla pracowników, które są stale aktualizowane, aby odzwierciedlały zmieniającą się politykę firmy. Ponadto może to obejmować opracowywanie seminariów szkoleniowych dla pracowników, takich jak fora poświęcone wrażliwości kulturowej, a także aktualizowanie i publikowanie plakatów federalnego prawa pracy, gdy zaczną obowiązywać nowe przepisy.

Czynniki wewnętrzne

Czynniki wewnętrzne wpływające na rolę specjalistów HRM związane są z wydarzeniami i zmianami zachodzącymi w samej firmie. Może to obejmować zmiany własności, radykalne zmiany w wewnętrznej strukturze zarządzania, fuzje, przejęcia i znaczące redukcje lub trendy w zatrudnianiu. Czynniki wewnętrzne mogą również obejmować dodanie lub usunięcie ważnego produktu lub usługi, dodanie lub utratę dużego klienta lub restrukturyzację działów. Ten ostatni zazwyczaj wiąże się ze zmianami w kulturze korporacyjnej, co bezpośrednio wpływa na pracowników. Role i obowiązki specjalistów HRM często się zmieniają wraz z materializacją czynników wewnętrznych.

Odpowiedź na czynniki wewnętrzne

Specjaliści HRM są zwykle informowani o ważnych zmianach w firmie, dając im czas na ponowną ocenę i zmianę dotychczasowych ról i obowiązków, aby lepiej odzwierciedlać dynamikę zmieniającego się środowiska pracy. Wraz ze zmianą ról pracowników, specjaliści HRM często są wzywani do pełnienia funkcji doradczej, tworzenia nowych opisów stanowisk i często wprowadzania zmian w korzyściach, dzieleniu zysków i innych korzyściach korporacyjnych. Specjaliści HRM organizują także szkolenia i programy edukacyjne oraz seminaria i pomagają pracownikom w przejściu na i poza pracą oraz w firmie i poza nią.

Popularne Wiadomości