Jak anulować zadanie w MS Project 2007

Jeśli nie możesz ukończyć zadania, które jest częścią planu projektu, ale chcesz je zachować, aby pokazać wyniki braku czasu lub zasobów, możesz je anulować, zamiast po prostu je usunąć. Chociaż Microsoft Project 2007 nie zapewnia opcji bezpośredniej rezygnacji z zadań, możesz utworzyć ten efekt, korzystając z ustawień czasu trwania zadania. Zmiana czasu trwania i oznaczenie ukończonego zadania skutecznie kończy zadanie bez usuwania go z planu projektu.

1.

Uruchom MS Project i otwórz projekt zawierający zadanie, które chcesz anulować. Kliknij "Zadania" na pasku narzędziowym Przewodnika po projektach.

2.

Wpisz "0" w kolumnie czasu dla zadania, które chcesz anulować. Zmień pozostały czas trwania na "0".

3.

Kliknij "Ustaw terminy i ogranicz zadania" w panelu Zadania. Kliknij nazwę zadania. Wybierz "Zakończ wcześniej niż wcześniej (FNET)" z listy Typ ograniczeń i wybierz aktualną datę jako datę zakończenia.

4.

Przejdź do menu "Widok", wybierz "Paski narzędzi" i kliknij "Śledzenie", aby otworzyć pasek narzędzi Śledzenie.

5.

Kliknij przycisk "100% ukończone" na pasku narzędzi śledzenia. Zadanie ma teraz zerowy planowany czas trwania i nie ma pozostałego czasu trwania i nie jest już wymienione jako wymagające uwagi.

Popularne Wiadomości