Jak narysować wykres w MS Word

Microsoft Word integruje wykresy w większe dokumenty. Chociaż można tworzyć takie wykresy za pomocą programu Microsoft Excel, czasami działają lepiej jako część edytowanego pliku tekstowego. Na przykład raport o zarobkach, który zawiera wykresy przychodów, zawiera niewłaściwą ilość tekstu w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Formaty tekstu i rozmieszcza tekst raportu podczas tworzenia wykresu tak zaawansowanego, jak dowolny wykres Excel. Program Word wstawia wykres do własnego dokumentu, ale przechowuje dane wykresu w tymczasowym arkuszu kalkulacyjnym.

1.

Kliknij kartę "Wstaw".

2.

Kliknij "Wykres" w Grupie ilustracji, aby otworzyć okno dialogowe Wstaw wykres.

3.

Wybierz typ wykresu. Na przykład kliknij "Pie" w lewym okienku i kliknij pierwszą opcję wykresu kołowego.

4.

Kliknij "OK", aby wstawić wykres i otworzyć arkusz kalkulacyjny obok dokumentu Word. Arkusz kalkulacyjny zawiera przykładowe figury otoczone niebieskim obramowaniem. Kolumna "A" zawiera etykiety danych. Pozostałe kolumny zawierają dane.

5.

Kliknij róg granicy. Przeciągnij go w dół lub w górę, aby dodać lub usunąć elementy z wykresu.

6.

Wpisz dane wykresu w komórkach arkusza kalkulacyjnego. Zamień przykładowe etykiety danych kolumny "A" na rzeczywiste etykiety i zastąp próbki danych innych kolumn rzeczywistymi danymi.

7.

Zamknij okno arkusza kalkulacyjnego.

Popularne Wiadomości