Jak korzystać z programu Excel do obliczania przyrostowego kosztu i przyrostowych przychodów

Microsoft Excel może być potężnym narzędziem dla dużych i małych firm. Służy do wykonywania obliczeń, przechowywania i kompilowania danych oraz tworzenia wykresów na podstawie tych danych. Różnorodne formuły są dostępne w Excelu do obsługi zadań od podstawowego do rachunkowego i zaawansowanych obliczeń, z których wszystkie mogą być pomocne w codziennej pracy Twojego małego biznesu.

Skonfiguruj podstawowy zarys kosztów

1.

Kliknij aktywną kartę prawym przyciskiem myszy u dołu okna aplikacji programu Excel, najprawdopodobniej zatytułowaną "Arkusz1" i kliknij "Zmień nazwę". Nazwij tę kartę "Koszt".

2.

Zaczynając od komórki B1, pracuj w prawo i wstawiaj przyrosty tak daleko, jak chcesz. Na przykład, jeśli chcesz zobaczyć wartości w krokach od 5 do 20, wstaw "5" w komórce B1, "10" w komórce C1, "15" w D1 i "20" w E1.

3.

Zaczynając w komórce A2, pracuj w dół i wstaw różne koszty projektu. Na przykład, jeśli koszty wynoszą 2, 20 i 30, wstaw "2" w komórce A2, "20" w komórce A3 i "30" w komórce A4.

Skonfiguruj podstawowy zarys przychodów

1.

Kliknij prawym przyciskiem drugą kartę u dołu strony, najprawdopodobniej zatytułowaną "Arkusz2" i wybierz "Zmień nazwę". Nazwij tę kartę "Przychody".

2.

Zaczynając od komórki B1, pracuj w prawo i wstawiaj przyrosty tak daleko, jak chcesz. Na przykład, jeśli chcesz zobaczyć wartości w krokach od 5 do 20, wstaw "5" w komórce B1, "10" w komórce C1, "15" w komórce D1 i "20" w komórce E1.

3.

Zaczynając w komórce A2, pracuj w dół i wstaw różne dochody dla projektu. Na przykład, jeśli przychody wynoszą 2, 20 i 30, wstaw "2" w komórce A2, "20" w komórce A3 i "30" w komórce A4.

Utwórz równania

1.

Na arkuszu kosztów zacznij od pierwszego przecięcia kosztu i inkrementu. Powinno to być w komórce B2. Wpisz "= A2 * B1" (bez cudzysłowów), a Excel wykona wymaganą matematykę.

2.

Kliknij komórkę "B2", aby była podświetlona.

3.

Kliknij małe czarne pole w prawym dolnym rogu komórki i przeciągnij w prawo, aby uzyskać tyle kosztów, ile jest obecnych.

4.

Powtórz to dla każdego rzędu (A3, A4 i tak dalej), dopóki nie ukończysz arkusza roboczego.

5.

Powtórz powyższą procedurę dla arkusza przychodów.

Popularne Wiadomości