Jak określić marginesy w marketingu wina

Możesz sprzedawać wino za pośrednictwem wielu kanałów. Powinieneś określić swoje marże na przypadki dla brokerów, dystrybutorów, sprzedawców detalicznych i konsumentów, podnosząc marżę w miarę przesuwania się w łańcuchu dystrybucji. Każdy rodzaj dystrybucji ponosi swoje własne koszty, więc należy pamiętać o kosztach, jakie możesz ponieść, ustalając ceny. Twoje marże muszą pokrywać twoje wydatki i pozostawiać ci wystarczająco dużo miejsca na zysk.

Sprzedaż do brokera

Możesz sprzedać skrzynki brokerowi, który następnie przekaże twój produkt dystrybutorom i sprzedawcom detalicznym. Nie będziesz mieć żadnej kontroli nad marketingiem po sprzedaży brokerowi. Otrzymasz najniższą cenę marż za tę sprzedaż, ale nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów. Na przykład, sprawa, która kosztuje 21 USD do wydania, może sprzedać brokerowi 25 USD, co daje zysk w wysokości 4 USD za skrzynkę. Nie musisz ponosić dodatkowych kosztów za wysyłkę, marketing lub magazynowanie.

Sprzedaż do dystrybutora

Możesz sprzedać dystrybutorowi ok. Dwukrotność marży, jaką możesz uzyskać od brokera, ale będziesz musiał zapłacić za wysyłkę i własne promocje. Dodatkowa marża może nie dać Ci więcej pieniędzy w kieszeni po spłaceniu wydatków. Możesz uzyskać wyższy wolumen za pośrednictwem dystrybutora, ponieważ dystrybutorzy będą pracować z wieloma punktami sprzedaży. Ta wyższa kwota może odrobić część wydatków.

Sprzedaż detalistom

Możesz sprzedawać detalistom, w tym restauracjom, co najmniej czterokrotnie więcej niż sprzedajesz brokerowi. Będziesz ponosić wyższe koszty wysyłki, ponieważ będziesz wysyłać do wielu lokalizacji. Może to zubożyć kwotę pieniędzy uzyskaną z wyższego marginesu. Może być również konieczne posiadanie personelu zajmującego się sprzedażą, który odwiedza sprzedawców detalicznych, aby uzyskać powtarzalne zamówienia i rozwiązać problemy z jakością lub ilością.

Sprzedaż dla konsumentów

Gdy sprzedajesz produkty bezpośrednio konsumentom, możesz ustawić marżę, która jest pięciokrotnie wyższa od ustalonej dla brokera. Ten rodzaj sprzedaży wiąże się z najwyższymi kosztami. Obejmuje to wysyłkę, marketing, opracowywanie i utrzymywanie list adresowych oraz posiadanie dodatkowego personelu do obsługi obsługi klienta. Możesz również ponosić wyższe koszty obiektów, ponieważ będziesz potrzebować miejsca na wysyłkę pojedynczych przypadków do jednego konsumenta na raz. Będziesz także potrzebował menedżera, który może monitorować przestrzeganie przepisów dotyczących sprzedaży wina do innych państw i na poziomie krajowym.

Popularne Wiadomości