Jak korzystać z PI w programie Excel

Stała matematyczna "pi" reprezentuje stosunek obwodu koła do średnicy. Jeśli Twoja firma musi wykonywać obliczenia geometryczne, takie jak obliczanie powierzchni nowej powierzchni biurowej, może być konieczne wykonanie operacji za pomocą pi. Możesz również użyć pi, aby obliczyć powierzchnię lub objętość zakrzywionych brył i dla bardziej złożonej matematyki, w tym trygonometrii. Wiele osób w przybliżeniu pi wynosi 3, 14, ale Excel przechowuje wartość pi z dokładnością do 15 miejsc dziesiętnych.

1.

Otwórz arkusz kalkulacyjny programu Excel i wpisz "=" w pustą komórkę, aby oznaczyć jego zawartość jako formułę matematyczną.

2.

Wpisz "PI ()", która jest odpowiednikiem "3.14159265358979" w formule programu Excel.

3.

Wpisz pozostałą część formuły. Na przykład, aby obliczyć obwód okręgu o promieniu 15 stóp, wpisz "* 2 * 15" w komórce.

4.

Naciśnij "Enter", aby uruchomić formułę.

Wskazówka

  • Chociaż funkcja PI zapisuje wartość pi poprawną do 15 miejsc po przecinku, Excel zaokrągli twoją odpowiedź, aby odpowiadać poziomowi dokładności komórki. Możesz podnieść ten stopień za pomocą przycisku "Zwiększ liczbę dziesiętną" w grupie Liczba na karcie Strona główna.

Popularne Wiadomości