Jak korzystać z VersaCheck w QuickBooks

Oprogramowanie VersaCheck, w połączeniu z produktami papierowymi VersaCheck, umożliwia tworzenie i drukowanie profesjonalnie wyglądających czeków na komputerze biurowym. VersaCheck działa również z QuickBooks, a wydrukowane czeki są odzwierciedlone w transakcjach QuickBooks. Ikona drukarki VersaCheck, którą można wybrać w QuickBooks, poprawnie formatuje wydrukowane informacje na papierze kontrolnym.

1.

Włóż instalacyjny dysk CD VersaCheck do napędu komputera, aby uruchomić kreator instalacji.

2.

Zainstaluj oprogramowanie VersaCheck na komputerze przy użyciu ustawień domyślnych. Kliknij "Zakończ" po zakończeniu instalacji.

3.

Załaduj VersaCheck sprawdź papier na tacy papieru drukarki.

4.

Uruchom oprogramowanie księgowe QuickBooks.

5.

Kliknij, aby wybrać plik firmy, a następnie kliknij "Otwórz".

6.

Kliknij menu "Bankowość" i wybierz "Napisz czeki".

7.

Kliknij, aby wybrać konto bankowe, z którego chcesz wystawić czek z rozwijanego menu Konto bankowe.

8.

Kliknij, aby wybrać odbiorcę z menu rozwijanego "Zapłać zgodnie z zamówieniem".

9.

Wprowadź kwotę czeku w polu wyboru "$".

10.

Kliknij "Print Checks".

11.

Kliknij, aby wybrać "VersaCheck Printer" z menu rozwijanego Printer Name w oknie dialogowym Print Checks, a następnie kliknij, aby wybrać styl sprawdzania pasujący do papieru sprawdzającego VersaCheck.

12.

Kliknij przycisk "Drukuj", aby uruchomić okno dialogowe opcji drukowania VersaCheck.

13.

Kliknij, aby wybrać konto bankowe, jeśli to konieczne.

14.

Kliknij, aby wybrać drukarkę fizyczną, której chcesz użyć, a następnie kliknij "Drukuj", aby wydrukować czek na papierze VersaCheck.

Rzeczy potrzebne

  • Płyta instalacyjna VersaCheck
  • Papier sprawdzający VersaCheck

Popularne Wiadomości